Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Odpredaj prebytočného majetku - obchodná verejná súťaž

Publikované: 29. 02. 2012 07:40

MESTO ČADCA, Námestie slobody 30, 022 01  Čadca, IČO: 313 971, podľa § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zmien a noviel ponúka na odpredaj svoj prebytočný majetok vedený na liste vlastníctva č. 3053 v k. ú. Čadca formou Obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

Predmet

 1. p. č. KN-C 13472/252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 2. p. č. KN-C 13472/253 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 3. p. č. KN-C 13472/254 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 4. p. č. KN-C 13472/255 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 5. p. č. KN-C 13472/256 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 6. p. č. KN-C 13472/257 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 7. p. č. KN-C 13472/258 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 8. p. č. KN-C 13472/259 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 9. p. č. KN-C 13472/260 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 10. p. č. KN-C 13472/261 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 11. p. č. KN-C 13472/262 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 12. p. č. KN-C 13472/263 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 13. p. č. KN-C 13472/264 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 14. p. č. KN-C 13472/265 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2
 15. pozemok p. č. KN-C 2637/9 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2
 16. pozemok p. č. KN-C 2637/10 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 29 m2
 17. pozemok p. č. KN-C 405 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 153 m2, budova súp. č. 1579 nachádzajúca sa na pozemku p. č. KN-C 405, vrátane vodovodnej prípojky, kanalizačnej prípojky, odkvapového chodníka.

Pozemky uvedené pod bodmi 1. až 14. sa nachádzajú na Okružnej ulici (sídl. Kyčerka) pod predajňou potravín COOP Jednota Čadca, s. d., a novopostavenými bytovými domami. Minimálna požadovaná cena za pozemky uvedené pod bodmi 1. až 14. je 33,19 €/m2 .

Pozemky uvedené pod bodmi 15. a 16. sa nachádza na sídlisku Žarec, v križovatke Jašíkovej ulice smerom do Rieky a cesty vedúcej pod blok 41 (Čínsky múr). Minimálna požadovaná cena za pozemky uvedené pod bodmi 15. a 16. je 20,51 €/m2.

Nehnuteľnosti uvedené pod bodom 17. sa nachádzajú na Májovej ulici v Čadci, oproti Hollého ulici. Minimálna požadovaná cena za nehnuteľností uvedenými pod bodom 17. je 94 900,00 € celkom.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na

 • internetovej stránke vyhlasovateľa www.mestocadca.sk,
 • úradnej tabuli pred sídlom vyhlasovateľa: Mestský úrad v Čadci, Námestie slobody 30,
 • prípadne osobné nahliadnutie účastníka na Mestskom úrade, oddelení ekonomickom a správy majetku v Čadci, č. dv. 8 – 2. poschodie.

Kontaktná osoba: Bc. Alena Suchánková, tel. č. 041/4302273, e-mail: alena.suchankova@mestocadca.sk

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch v prílohe.

Prílohy na stiahnutie

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk