Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Opatrenia na obmedzenie vzniku požiarov v dôsledku dlhodobého sucha

Publikované: 26. 07. 2013 13:49

Vzhľadom k súčasnému dlhotrvajúcemu suchému počasiu a nárastu požiarov v prírodnom prostredí, Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Čadci upozorňuje všetkých občanov ako aj právnicke osoby a podnikajúce osoby na prísny zákaz

  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu
  • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

Fyzická osoba nesmie

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

ďalej je občan povinný

  • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Na základe súčasnej nepriaznivej požiarnobezpečnostnej situácie v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto sú vo zvýšenej miere zo strany kompetentných úradov vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov ochrany pred požiarmi a v prípade zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

Oddelenie požiarnej prevencie
Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Čadci

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk