Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznam o nadobudnutí účinnosti VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - podnikatelia

Publikované: 19. 12. 2013 13:35

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a právnickým osobám, že dňom 1.1.2014 nadobúda účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území mesta Čadca číslo 144/2013 a Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta Čadca číslo 145/2013.

Na základe citovaného nariadenia sa mení systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území mesta, a preto vyzývame všetkých poplatníkov, aby si splnili oznamovaciu povinnosť v zmysle § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a nahlásili na Mestský úrad Čadca zmeny rozhodujúce pre zvoz a zneškodnenie komunálnych odpadov v zmysle schváleného nariadenia a zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie poplatkov v termíne do 31.01.2014.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk