Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznam - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce - zmena č. 1

Publikované: 15. 11. 2011 16:15

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 15.11.2011 zverejňuje, v súlade s § 23 odst. 4 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, doručený zámer z Obvodného úradu ŽP Čadca od navrhovateľa Vodárenské združenie Stredných Kysúc, Ulica 1. mája 1255, 023 02  Krásno nad Kysucou, na stavbu: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. Zmena č. 1.

Zámer  je  zverejnený  po dobu  minimálne 21 dní,  t.j. do 06.12.2011  na  Mestskom  úrade v  Čadci , oddelení DÚPSPVRMaS č. dverí 15, I. poschodie,  počas pracovných dní  od 8,00do 14,00 hod. Kontaktná osoba : Ing. Murčová tel.: 041/4302214. Po dobu zverejnenia je možné do zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy a odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Svoje písomné stanovisko k predmetnému zámeru môžete zaslať v termíne do 06.12.2011 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ul. Horná č. 2483, 022 01  ČADCA.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk