Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
  • Úvod
  • Oznámenia stavebného úradu

Oznámenia stavebného úradu

Všetky súbory sú vo formáte PDF. Pre ich prezeranie potrebujete Adobe Reader (TM).

Por.č. Názov Formát Veľkosť súboru
645 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 14670/3, 14670/40 pdf 1.29 MB
644 Predĺženie stavebného povolenia VD/1110/2017/M pdf 1.27 MB
643 Dodatočné povolenie stavby - 10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 2.29 MB
642 Stavebné konanie - Stavebé úpravy bytu č. 6 v bytovom dome súp. č. 2236 na pozemku register "C" parc. č. 1495 pdf 531 KB
641 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 23 v bytovom dome súp. č. 104 na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 530 KB
640 Kolaudačné rozhodnutie - 8606 - Čadca - u Sihelníka - REk. VN č. 232 odb. u Sihelníka pdf 701 KB
639 Územné rozhodnutie - Rodinné domy a pristupová komunikácia na pozemkoch register "C" parc. č. 8602/2, 8602/3, 8603, 8608, 8610/1, 8610/2, 8623/1, 8624, 8625/1 pdf 1.91 MB
638 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 886, 887/2 pdf 713 KB
637 Spojenie územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8693, 8694 pdf 734 KB
636 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 pdf 2.42 MB
635 Stavebné konanie - 5 x Malometrážne nizkoenergetickéí domy na pozemku register "C" parc. č. 9574, 9784/6 pdf 667 KB
634 Územné rozhodnutie - rodinný dom s hospodárskou budovou JUDr. Vladimir Škripek pdf 4.11 MB
633 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 2289, na pozemku register "C' parc. č. 1491 pdf 1.21 MB
632 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.27 MB
631 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 856 KB
630 Zastavenie spojeného územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9742 pdf 468 KB
629 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozernkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 pdf 2.59 MB
628 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a modernizácia cesty 111/2018 Čadca - Milošová pdf 2.02 MB
627 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.13 MB
626 Začatie konania dodatočné povolenie stavby - 10323 - Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 817 KB
625 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5174, 5175 pdf 487 KB
624 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité - 101-02.67 Umiestnenie sila na soľ pdf 1.23 MB
623 Územné rozhodnutie - SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu pdf 8.13 MB
622 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6146, 6150, 6155 pdf 933 KB
621 Začatie vyvlstňovacieho konania - Ďiaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil pdf 443 KB
620 Zastavenie územného konania - Bytový dom na pozemkoch register "C" parc. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 1.30 MB
619 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.74 MB
618 Návrh kolaudačné rozhodnutie - Výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA pdf 977 KB
617 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 871 KB
616 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 26 v bytovom dome súp. č. 104 na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 536 KB
615 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 21 v bytovom dome súp. č. 2289 na pozemku register "C" parc. č. 1491 pdf 551 KB
614 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 2188, 2189, 2190, 2191 pdf 542 KB
613 Povolenie zmena stavby pred jej dokončením - „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 4.82 MB
612 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SKV Žilina - Čadca - ul. Palárikova - rekonštrukcia vodovodu pdf 1.33 MB
611 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc.č. 12286, 12287 pdf 2.49 MB
610 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14056 pdf 2.59 MB
609 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9742 pdf 561 KB
608 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinné domy a prístupová komunikácia na pozemkoch register "C" parc. č. 8602/2, 8602/3, 8603, 8608, 8610/1, 8610/2, 8623/1, 8624, 8625/1 pdf 531 KB
607 Kolaudačné rozhodnutie - Bytovy dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 337 pdf 799 KB
606 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc.č. 13472/209 pdf 789 KB
605 Stavebné konanie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 979 KB
604 Povolenie užívania - SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 1.15 MB
603 Stavebné povolenie - Bytový domč. 754 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc.č. 528/5 pdf 1.91 MB
602 Kolaudácia cesty Čadca Milošová pdf 1.08 MB
601 Zastavenie konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.05 MB
600 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.94 MB
599 Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 439 KB
598 Rozhodnutie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku v k. ú. Čadca, parc. č.: 1526 KN-C pdf 4.82 MB
597 Kolaudačné rozhodnutie - Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sidl. Kýčerka, Čadca pdf 1.36 MB
596 Stavebné povolenie - IBV Podzávoz 3, Čadca SO Komunikácie a spevnené plochy pdf 1.99 MB
595 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14056 pdf 665 KB
594 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinná dom na pozernkoch register "C" parc. č. 12286, 12287 pdf 589 KB
593 Oboznámenie s podkladmi rozhodnutia - Bytový dom na pozemku register "C" parc. č. 949, 950, 2504/4, 2504/8, 2504/9 pdf 542 KB
592 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 931 KB
591 Stavebné konanie - IBV Podzávoz 3, Čadca SO 01 Komunikácie a spevnené plochy pdf 922 KB
590 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 490 KB
589 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úravy na pozernku register "C" parc. č. 3378 pdf 494 KB
588 Stavebné povolenie - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, register "E" parc. č. 2427 pdf 2.15 MB
587 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením stavby - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.69 MB
586 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 13 v bytovom dome č. 2120, na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 1.19 MB
585 Stavebné povolenie - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 3.47 MB
584 Oprava chyby v písaní - Garáž na novovytvorenej parcele: register "C" parc. č. 3120/2 v katastrálnom území Horelica pdf 463 KB
583 Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídl. Kýčerka, Čadca SO 05 Primár na sídl. Kýčerka SO 05/01 - Preložka IW prípojky VS C a VS D pdf 1.01 MB
582 Stavebné konanie - ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou 3. etapa pdf 1.04 MB
581 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.02 MB
580 Spojenie územného a stavebného konania - Stavebné úpravy a prístavba rodinného domu na pozemku register "C" parc. č. 14175/1, 14175/2, 14176/1, 14176/2 pdf 619 KB
579 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13460/5, register "C" parc. č. 13460/8, register "C" parc. č. 13460/9 pdf 2.30 MB
578 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 538 KB
577 Oboznámenie s doplnenými podkladmi rozhodnutia - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 pdf 799 KB
576 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 13 na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 599 KB
575 Začatie stavebného konania - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 565 KB
574 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/27, register "C" parc. č. 13491/99 pdf 2.66 MB
573 Predloženie odvolania - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 483 KB
572 Zastavenie územného konania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 651 KB
571 Kolaudačné konanie - Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45) pdf 1.02 MB
570 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom s hospodárskou budovou na pozemkoch register "C" parc. č. 6251/1, 6251/2, 6251/3, 6251/4, 6251/5, 6251/6, 6252 pdf 882 KB
569 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 105 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3324 pdf 2.61 MB
568 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 1.55 MB
567 Zmena územného rozhodnutia - umiestnenie stavby SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 3.76 MB
566 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 862 KB
565 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13460/8, 13460/5, 13460/9 pdf 811 KB
564 Oznámenie o začati konania o zmene stavby pred jej dokončením - „Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 1.89 MB
563 Podanie odvolania - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 433 KB
562 Dodatočné povolenie stavby a povolenie užívania stavby - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 1.10 MB
561 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/27, 13491/99 pdf 715 KB
560 Kolaudačné rozhodnutie - 9298 - Č adca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 1001 KB
559 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 718 KB
558 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5740/1 pdf 704 KB
557 Stavebné povolenie - 10323 Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 2.23 MB
556 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 483 KB
555 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 2123 - prístavba na pozemkoch register "C" parc. č. 1237, 1233, 1238 pdf 614 KB
554 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 pdf 2.41 MB
553 Stavebné povolenie - Garáž s terasou na pozemku register "C" parc. č. 4183 pdf 2.12 MB
552 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2124 - vybudovanie osobných výťahov na pozemku register "C" parc. č. 1228 pdf 541 KB
551 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 105 - stavebné úpravy na pozernku register "C" parc. č 1526 pdf 553 KB
550 Rozhodnutie - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.05 MB
549 Prerušenie konania - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register "E" parc. č. 2426, 2427 pdf 968 KB
548 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 486 KB
547 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - 5 x Malometrážne nizkoenergetické domy" na pozemkoch register "C" pare. č. 9574, 9784/6 pdf 1.78 MB
546 Spojenie územného a stavebného konania - Zmena stavby rodinného domu č. 1926 - prístavba, prestavba, nadstavba na pozemku register "C" parc. č. 11258, 11259 pdf 981 KB
545 Spojenie územného a stavebného konania - 10323 -Čadca - Kýčerka - Rozšírenie NNK pdf 1.04 MB
544 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.21 MB
543 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 845 KB
542 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 2.17 MB
541 Stavebné povolenie - Prístrešok pre osobný automobil so skladom na pozemku register "C" parc. č. 7281 pdf 2.08 MB
540 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie — stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 3303/3, register E parc. č. 2426, 2427 pdf 608 KB
539 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 13491/98, 13491/99 pdf 745 KB
538 Spojenie územného a stavebného konania - Garáž s terasou na pozemku register C parc. č. 4183 pdf 642 KB
537 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 48 Čadca, Okružná súp. č. 154 pdf 1.34 MB
536 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 10610, 10611, 10612, 10613, 10614 pdf 664 KB
535 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 688 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register C parc. č. 3401 pdf 957 KB
534 Rozhodnutie Diaľnica D3 Oščadnica - Čadca, Bukov, 2. polprofil pdf 2.30 MB
533 Zmena stavby pred jej dokončením - Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 3.01 MB
532 Stavebné povolenie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 2.98 MB
531 Rozhodnutie o uživaní vodnej stavby: „ Čadca — Sidlisko III. Slovanská cesta - SO 04 ul. A. Hlinku a SO 07 ul. Potočná - rekonštrukcia vodovodného potrubia pdf 1.23 MB
530 Stavebné povolenie - Pripojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci SO 14 Pripojka VN pdf 3.46 MB
529 Stavebné povolenie - Prístavba a stavebné úpravy objektu č. 1742 na pozemku register "C" parc. č. 1247/2, 1247/4, 1247/5 pdf 2.49 MB
528 Začatie kolaudačného konania - 9298 Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 852 KB
527 Stavebné povolenie - Záhradná chatka na pozemku register "C" parc. č. 3678/2, 3680/3 pdf 2.36 MB
526 Stavebné povolenie - ŽSR, modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, 3. etapa pdf 3.15 MB
525 Oznámenie o podanom odvolaní - Bytový dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 493 KB
524 Stavebné konanie - Bytový dom č. 2304 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1526 pdf 493 KB
523 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Pripojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia pdf 1.24 MB
522 Spojenie územného a stavebného konania - Prístrešok pre osobný automobil so skladom na pozemku register "C" parc. č. 7281 pdf 670 KB
521 Začatie stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 734 KB
520 Zmena stavby pred jej dokončením - Stavba súp. č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom - technická infraštruktúra pdf 1.91 MB
519 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/209 pdf 587 KB
518 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 6208/4 a 6208/6 pdf 3.88 MB
517 Stavebné povolenie - Oplotenie pozemku na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 pdf 3.03 MB
516 Dodatočné povolenie stavby - garáž na pozemku register "C" parc. č. 3120 pdf 543 KB
515 Územné rozhodnutie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 13795/35 pdf 1.98 MB
514 Územné rozhodnutie - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 3.22 MB
513 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5220/3, 5220/4, 5220/5 pdf 3.03 MB
512 Oznámenie o začati konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania - Diarnica D3 Oščadnica —Č adca, Bukov, 2. polprofil pdf 1.32 MB
511 Územné rozhodnutie - Prípojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYONE pdf 3.25 MB
510 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 754 - stavebné úpravy nebytových priestorov na 2 bytové jednotky na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 1.51 MB
509 Stavebné povolenie - Rodinný dom 6. 2543 - prístavba a nadstavba + garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 7389/1, 7390 pdf 2.32 MB
508 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 505 KB
507 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 688 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register C parc. č. 3401 pdf 573 KB
506 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 542 KB
505 Doplnenie podkladov a pokračovanie konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6213/1 pdf 666 KB
504 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradná chatka na pozemku register "C" parc. č. 3680/3, 3678/2 pdf 952 KB
503 Spojenie územného a stavebného konania - Pristavba a stavebné ripravy objektu súp. č. 1742 na pozemku - register "C" parc. č. 1247/2, 1247/4, 1247/5 pdf 870 KB
502 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 18 v bytovom dome č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.09 MB
501 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 841 KB
500 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register C parc. č. 3372 pdf 839 KB
499 Zmena stavby pred jej dokončením - Bytovy dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemku register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 1.32 MB
498 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Radový dom na pozemku register "C" parc. č. 13468/6 pdf 611 KB
497 Stavebné povolenie na stavbu Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 3.45 MB
496 Rozhodnutie o nariadení odstránení odstránenia nepovolených terénnych úprav - Jozef Kondek, A. Hlinku, Čadca pdf 2.56 MB
495 Spojenie územného a stavebného konania - Oplotenie pozemku na pozemku register "C" parc. č. 1117/1, 1117/2, 1123, 1124, 1134/4, 1135/4 pdf 1.02 MB
494 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6213/1 pdf 731 KB
493 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - stavebné dpravy nebytovýeh priestorov na 2 bytové jednotky na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 563 KB
492 Stavebné povolenie- Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 2.01 MB
491 Stavebné povolenie - Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) pdf 2.45 MB
490 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebnčňpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 501 KB
489 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 737- komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3372 pdf 498 KB
488 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/3, 3157/7 pdf 2.73 MB
487 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 18 v bytovom dome súp. č. 104, na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 490 KB
486 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom č. 2543 - pristavba a nadstavba + garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 7389/1, 7390 pdf 549 KB
485 Zmena stavby pred jej dokončením - Stavba súp. č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytoyý dom - technická infraštruktúra AGROFOND,s.r.o. pdf 777 KB
484 Stavebné povolenie - Garáž na pozemku register "C" parc. č. 8843/1 pdf 2.07 MB
483 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2481 - stavebné úpravy, obnova bytového domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej pdf 2.21 MB
482 Povolenie na úplnú uzávierku časti MK Bukov — Podzávoz, čast' od areálu stavebnín po križovatku s MK na Drahošanku pdf 566 KB
481 Stavebné konanie - Bytový dom č. 152 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/217 pdf 529 KB
480 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a oprava vonkajšich tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.22 MB
479 Stavebné konanie - Rodinný dom č. 262 - stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3000/2 pdf 415 KB
478 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3330 pdf 757 KB
477 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 6208/6, 6208/4 pdf 768 KB
476 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Terénne úpravy na pozemku register "C" parc. č. 8515, 8516 pdf 692 KB
475 Oznámenie o oboznamení s podkladmi rozhodnutia - VD/4878/2013/Mu pdf 2.28 MB
474 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 2163 - prístavba a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1252 pdf 490 KB
473 Spojenie územného a stavebného konania - Prístavba rodinného domu a stavebného úpravy na pozemku register "C" parc. č. 5561/1, 5561/3 pdf 629 KB
472 Spojenie územného a stavebného konania - Garáž no pozemku register "C" parc. č. 8843/1 pdf 608 KB
471 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 891 KB
470 Stavebné povolenie - Nadstavba a stavebné úpravy objektu súp. č. 5533 pdf 1.79 MB
469 Oznámenie o začati konania o zmene užívania stavby pred dokončením - Dienica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.06 MB
468 Územné rozhodnutie - SOK na vedeni 22 kV V 153 pdf 8.62 MB
467 Zverejnenie informácií - Výrobný a logistický závod SEOYON E — HWA pdf 385 KB
466 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Prípojka vysokého napätia pre výrobný a logistický závod SEOYON E - HWA Automotive Slovakia v Čadci SO 14 Prípojka VN pdf 1.02 MB
465 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2481 - stavebné úpravy (Obnova bytového domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej) pdf 531 KB
464 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom s polyfunkciou na pozemkoch register "C" parc. č. 393/2, 396/1 pdf 546 KB
463 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/3, 3157/7 pdf 584 KB
462 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 2.04 MB
461 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 2.31 MB
460 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Obnova bytovéto domu č. 2481 Čadca ul. Podjavorinskej pdf 514 KB
459 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozernku register "C" parc. č. 3330 pdf 575 KB
458 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 15 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 1.19 MB
457 Spojenie územného a stavebného konania - Čadca - Kýčera: Zahustenie TS a rekonštrukcia NN vedenia (SW: 9867) pdf 1004 KB
456 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - 2x rodinné dvojdomy na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811/2 pdf 1.65 MB
455 Spojenie územného a stavebného konania - Holubnik na pozemku register "C" parc. č. 3191 pdf 620 KB
454 Stavebné povolenie - Prístavba garáže na pozemku register "C" parc.č. 10990 pdf 1.63 MB
453 Spojenie územného a stavebného konania - Nadstavba a stavebnčtipravy objektu súp. č. 5533 na pozemku register "C" parc. č. 121/5 pdf 589 KB
452 Stavebné konanie - Rodinný dom na pozeniku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 736 KB
451 Územné rozhodnutie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 2.07 MB
450 Zmena stavby pred jej dokončením - 2x rodinné dvojdomy (4 bytové jednotky) - zmena na 4 samostatné rodinné domy na pozemkoch register C parc. č. 8808, 8810, 8811/2 pdf 620 KB
449 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 2.17 MB
448 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné tipravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 472 KB
447 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 469 KB
446 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 2.12 MB
445 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5320/3, 5321 pdf 623 KB
444 Stavebné povolenie - Rodinný dom s polyfunkciou č. 2040 - nadstavba a prístavba na pozemku register "C" parc. č. 690 pdf 1.78 MB
443 Začatie územného konanie a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 14292/1 pdf 650 KB
442 Predĺženie platnosti stavebného povolenia - Bytový dom č. 2018 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 469 pdf 686 KB
441 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania- Bytový dom č. 735 - pristavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 565 KB
440 Začatie územného konanie a nariadenie ústneho pojednávania - SOK na vedeni 22 kV V 153 pdf 3.10 MB
439 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7569/1, 7569/4, 14517/6 pdf 2.57 MB
438 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc.č. 611, register "C" parc.č. 612 pdf 2.31 MB
437 Stavebné povolenie - Odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 pdf 3.25 MB
436 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom s polyfunkciou č. 2040 - nadstavba a pristavba na pozemku register "C" parc. č. 690 pdf 648 KB
435 Začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia- Bytový dom č. 2018 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 469 pdf 582 KB
434 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 1.38 MB
433 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 133 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3349 pdf 1.96 MB
432 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7569/1, 7569/4, 14517/6 pdf 583 KB
431 Stavebné konanie - Bytový dom č. 689 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3395 pdf 1002 KB
430 Zmena stavby pred jej dokončením - Bytový dom č. 735 - prístavba balkónov na pozemkoch register "C" parc. č. 3383, 3384 pdf 1.02 MB
429 Stavebné konanie - Bytový dom č. 738 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3378 pdf 1.03 MB
428 Stavebné povolenie - 8606 - U Sihelníka - Rek. VN 232 odb. U Sihelníka pdf 4.14 MB
427 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - RD na parc.č. 15258/73 pdf 1.85 MB
426 Stavebné povolenie na stavbu Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídlisku Kýčerka pdf 3.43 MB
425 Stavebné povolenie na stavbu stavebné úpravy bytu č. 52 (ďalej len "stavba") v bytovom dome súp. č. 102 pdf 2.59 MB
424 Oznamenie o doplnení podkladov a pokračovaní konania odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. Č. 1042, 1045 v katastrálnom území Horelica pdf 1.33 MB
423 Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní na stavbu garáž na pozemku register "C" parc. č. 6745/2 pdf 3.83 MB
422 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 28, v bytovom dome súp.č. 2615 pdf 2.61 MB
421 Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania a nariadenia ústneho pojednávania pdf 1.69 MB
420 Stavebné povolenie - Rodinný dom (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 pdf 6.35 MB
419 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 611,612 pdf 1.48 MB
418 Stavebné povolenie - Hudobné štúdio (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 10 439 pdf 4.90 MB
417 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 1.44 MB
416 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3166/32 pdf 1.42 MB
415 Spojenie územného a stavebného konania - Prístavba garáže na pozemku register "C" parc. č. 10990 pdf 1.22 MB
414 Stavebné konanie - Bytový dom č. 133 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3349 pdf 1.23 MB
413 Stavebné konanie - Bytový dom č. 2123 - stavebné úpravy strechy na pozemku register "C" parc. č. 1237 pdf 1.32 MB
412 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy (d'alej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 399 pdf 1.22 MB
411 Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3382 pdf 1.22 MB
410 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2595 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 2520 pdf 1.95 MB
409 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 52 v bytovom dome súp. č. 102, na pozemku register "C" parc. č. 3338 pdf 1.29 MB
408 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 28 v bytovom dome súp. Č. 2615 na pozemku register "C" parc. č. 2552 pdf 1.51 MB
407 Stavebné povolenie - 2x rodinné dvoj domy (4 bytové jednotky) (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811/2, 8824, 8825 pdf 5.48 MB
406 Stavebné povolenie - Rodinný dvojdom (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3441/1, 3441/8 pdf 5.52 MB
405 Stavebné povolenie - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 13472/231 pdf 3.11 MB
404 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.97 MB
403 Spojenie územného a stavebného konania - Hudobné štúdio na pozemku register "C" parc. č. 10439 pdf 1.66 MB
402 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Modernizácia vonkajších tepelných rozvodov na sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.81 MB
401 Stavebné povolenie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 5.00 MB
400 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2595 - za tepIen ie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 2520 pdf 1.38 MB
399 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 7565/3 pdf 1.39 MB
398 Spojenie územného a stavebného konania - Odstavná plocha a oplotenie na pozemkoch register "C" parc. č. 1042, 1045 pdf 1.38 MB
397 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 33, Čadca, Mierová súp. Č. 2120 (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 2.49 MB
396 Stavebné povolenie - Rekreačný domček na pozemku register "C" parc. č. 2955 pdf 4.28 MB
395 Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U Hluška pdf 8.48 MB
394 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.12 MB
393 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Autoservis na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 2.61 MB
392 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 8.65 MB
391 Spojenie územného a stavebného konania - oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 13472/231 pdf 1.44 MB
390 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca - zníženie energetickej náročnosti na pozemku register "C" parc. č. 2694 pdf 1.99 MB
389 Stavebné konanie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková. pdf 2.16 MB
388 Stavebné konanie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete na pozemkoch v k.ú. Čadca a v k.ú Raková. pdf 2.34 MB
387 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dvojdom na pozemkoch register "C" parc. č. 3441/1,3441/8 pdf 1.41 MB
386 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 33 v bytovom dome súp. č. 2120, na pozemku register "C" parc. č. 1234 pdf 1.24 MB
385 Spojenie územného a stavebného konania - Rekreačný domček na pozemku register "C" parc. č. 2955 pdf 1.46 MB
384 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy nebytových priestorov č. 3-19 a 8-23 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 2.92 MB
383 Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 na pozemku register "C" parc. č. 3354 pdf 2.13 MB
382 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy napozemku register "C" parc. č. 408 pdf 2.05 MB
381 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Milošová - Zahustenie TS Megoňky pdf 1.60 MB
380 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 1.60 MB
379 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 688 na pozemku register "C" parc. č. 3401 pdf 4.07 MB
378 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - INS-FTTH-CA-CADC-Čadca-U Hluška pdf 2.08 MB
377 Stavebné konanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS D, sídl. Kýčerka, Čadca" pdf 2.17 MB
376 Stavebné povolenie - 9298 - Čadca - U Buty - Rekonštrukcia NN siete pdf 4.75 MB
375 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 v katastrálnom území Čadca pdf 2.02 MB
374 Spojenie územného a stavebného konania - 2x rodinné dvojdomy na pozemkoch register "C" parc. č. 8808, 8810, 8811, S824, 8825 pdf 1.64 MB
373 Kolaudačné rozhodnutie - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberatelov z TS 153/ts/504 pdf 2.43 MB
372 Kolaudačné rozhodnutie - 8541 Čadca Rieka rekonštrukcia NN siete pdf 2.18 MB
371 Stavebné konanie - Stavebné úpravy nebytových priestorov č. 3-19 a 8-23 v bytovom dome súp. č. 248 l , na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.21 MB
370 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - ZatepIenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 na pozemku register "C" parc. č. 3354 pdf 1.22 MB
369 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Autoservis (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 1.28 MB
368 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č.134 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3348 pdf 1.92 MB
367 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 1514612, register "C" parc. č. 15146/1 O, register "C" parc. č. 15146/20 pdf 4.90 MB
366 Stavebné povolenie - Rodinný dom a garáž (ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/1, 31571/2 pdf 5.15 MB
365 Stavebné konanie - Bytový dom Č. 688 - zafeplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3401 pdf 1.27 MB
364 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie lastavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 1.20 MB
363 Stavebné povolenie - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 37 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 2.62 MB
362 Rozhodnutie o povolení zmeny užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 8-26 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.97 MB
361 Územné rozhodnutie - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 6.24 MB
360 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8541 - Čadca - Rieka, rekonštrukcia NN siete pdf 1.53 MB
359 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberateľov z TS 153/ts/504 pdf 1.61 MB
358 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15258/73 pdf 4.76 MB
357 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - Autoservis (ďaiej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 7067, 7068, 7069, 7070, 7071 pdf 1.26 MB
356 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemkoch register "C" parc. č. 3157/1,3157/2 pdf 1.40 MB
355 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 3377 pdf 1.96 MB
354 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2457 - zateplenie obvodovej steny a oprava plochej strechy na pozemku register "C" parc. č. 1628 pdf 2.03 MB
353 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.96 MB
352 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca - zníženie energetickej náročnosti na pozemku register "C" parc. č. 2694 pdf 1.54 MB
351 Kolaudačné rozhodnutie - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci na pozemku register "C" parc. č. 3375 pdf 2.10 MB
350 Začatie stavebného konania spojeného so zmenou užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 37 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.19 MB
349 Začatie konania o zmene užívania stavby - Bytový dom súp. č. 2481 - nebytový priestor č. 8-26 na pozemku register "C" parc. č. 1677 pdf 1.13 MB
348 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 408 pdf 1.22 MB
347 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 134 - zateplenie a stavebné úpravy, na pozemku register "C" parc. Č. 3348 pdf 1.22 MB
346 Výzva na doplnenie návrhu - ytový dom č. 2457 - zateplenie obvodovej steny a oprava plochej strechy na pozemku register "C" parc. č. 1628 pdf 1.21 MB
345 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15146/2, 15146/1 O, 15146/20 pdf 1.47 MB
344 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.09 MB
343 Výzva na doplnenie návrhu - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3377 pdf 1.11 MB
342 Rozhodnutie výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci na pozemku register "C'' parc. č. 3375 pdf 1.50 MB
341 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zákopčie - Husárik: Rekonštrukcia VN 232 odbo Husárik pdf 1.44 MB
340 Kolaudačné rozhodnutie - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 2.44 MB
339 Územné rozhodnutie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka pdf 5.79 MB
338 Územné rozhodnutie - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odbo U Sihelníka pdf 5.79 MB
337 Stavebné povolenie - Rodinný dom parc. č. 15146/8 pdf 5.10 MB
336 Zastavenie stavebného konania - Bytový dom č. 754 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.28 MB
335 Kolaudačné konanie - Bytový dom č. 2556, ul. M.R.Štefánika Čadca -zníženie energetickej náročnosti pdf 1.22 MB
334 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 15258/73 pdf 1.45 MB
333 Územné rozhodnutie - INS VDSL Čadca Hollého 17 pdf 7.09 MB
332 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Čast' bytu č. 2 - miestnost' č. 2 Čadca, SNP súp. č. 738 pdf 1.36 MB
331 Stavebné povolenie - Garáže a besiedka na pozemkoch register "C" parc. č. 543711,5438 pdf 4.99 MB
330 Kolaudačné konanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS B, . sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.59 MB
329 Stavebné povolenie - Rodinný dom pozemku register "C" parc. č. 5235, register "C" parc. č. 5236/1 pdf 4.27 MB
328 Kolaudačné rozhodnotie - Husárik: prepoj VN č. 110 - 232 pdf 2.15 MB
327 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca" pdf 8.03 MB
326 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 1.71 MB
325 Územné rozhodnutie - BTS CA-HVZ Čadca-Hviezdoslavova pdf 6.07 MB
324 Stavebné povolenie - Modernizácia teplovodu okruhu kotolne PK7 (SO 45) pdf 6.09 MB
323 Územné rozhodnutie - 3 Svrčinovec - Skalité pdf 11.41 MB
322 Územné rozhodnutie - 5 x Malometrážne nízkoenergetické domy na pozemku register "C" parc. č. 9574, register "C" parc. Č. 9784/6 pdf 7.02 MB
321 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 11062/2, 11062/3 pdf 4.47 MB
320 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - INS VDSL Čadca Hollého 17 pdf 1.38 MB
319 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 112 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/209 pdf 4.12 MB
318 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 4.23 MB
317 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 151 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/211 pdf 4.58 MB
316 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytov č. 33 a 34 v bytovom dome súp. č. 156, na pozemku register "C" parc. č. 3291/43 pdf 3.55 MB
315 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - BTS CA HVZ Čadca Hviezdoslavova pdf 1.81 MB
314 Kolaudačné rozhodnutie - Zateplenie a stavebné úpravy na bytovom dome č. 31/2597 na pozemku register "C'' parc. č. 2537 pdf 2.02 MB
313 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom č. 2057 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 350 pdf 2.14 MB
312 Rozhodnutie - Zmena jestvujúceho objektu so súp.č.: 77, 78 s vytvorením samostatnej bytovej jednotky a prístavba skladových priestorov pdf 11.12 MB
311 Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum Čadca na pozemku register "C" parc. č. 567/5, 1790, 1792, 1827 pdf 2.88 MB
310 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 4.73 MB
309 Oznámenie o začatí územného konania - D3 Svrčinovec - Skalité pdf 2.41 MB
308 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 158 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3291/47 pdf 457 KB
307 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 151 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/21 L pdf 433 KB
306 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 5 x Malometrážne nízkoenergetické domy na pozemkoch register "C" parc. č. 9574, 9784/6 pdf 1.46 MB
305 Kolaudačné konanie - Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 - 232 pdf 1.60 MB
304 Zahájenie vyvlastňovacieho konania, nariadenie ústneho pojednávania - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/PR - Čadca- Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať pdf 2.88 MB
303 Zahájenie vyvlastňovacieho konania, nariadenie ústneho pojednávania - ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/PR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať pdf 2.09 MB
302 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 103 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3330 pdf 5.09 MB
301 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 130 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 3346 pdf 4.56 MB
300 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 112 - za tepIenie a stavebné úpravy pdf 1.30 MB
299 Kolaudačné rozhodnutie - Obnova bytového domu, Okružná 687/1, Čadca pdf 2.07 MB
298 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy na bytovom dome č. 31/2597 pdf 1.38 MB
297 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2057 - za tepIenie a stavebné úpravy pdf 1.27 MB
296 Stavebné povolenie - Hospodárska budova na stavbu na pozemku register "C" parc. č. 13550/2, register "C" parc. č. 13550/4 pdf 4.84 MB
295 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 5.46 MB
294 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 154 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 13472/213 pdf 1.89 MB
293 Začatie stavebného konania - Stavebné úpravy bytov č. 33 a 34 v bytovom dome súp. č. 156, na pozemku register "C" parc. č. 3291/43 pdf 1.61 MB
292 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - záhradný domček a sklad na pozemku register "C" parc. č. 10444 pdf 3.74 MB
291 Stavebné povolenie - Novostavba bytových domov pdf 6.18 MB
290 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5314 pdf 1.78 MB
289 Oznámenie o začatikonania opredlžení platnosti územného rozhodnutia - Obchodné centrum Čadca na pozemkoch p.č. CKN 567/5, 1790, 1792, 1827 pdf 2.89 MB
288 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Hospodárska budova - stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 1355012, 13550/4 pdf 1.91 MB
287 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci pdf 1.30 MB
286 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3377 pdf 1.29 MB
285 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Obnova bytového domu, Okružná 687/11, Čadca na pozemku register "C" parc. č. 3405 pdf 1.33 MB
284 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 351 pdf 1.35 MB
283 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 2305 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 1525 pdf 1.38 MB
282 Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. Č. 3372 pdf 4.35 MB
281 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3383 pdf 4.58 MB
280 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3362 pdf 4.29 MB
279 Stavebné povolenie- Bytové domy na pozemku register "C" parc. č. 15298/42 pdf 7.28 MB
278 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných-rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS C, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 1.83 MB
277 Začatie konania o dodatočnom povolení stavby - Oplotenie a garáž na pozemku register "C" parc. č. 6483, 6493, 6494, 6496, 6497/1, 6505/2 pdf 1.46 MB
276 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 9592/33 pdf 1.73 MB
275 Zastavenie stavebného konania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. Č. 581616, 581617, 581618 pdf 2.10 MB
274 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Záhradný domček a sklad na pozemku register "C" parc. Č. 10444 pdf 1.63 MB
273 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 3382 pdf 4.40 MB
272 Stavebné povolenie - Sklad náradia a koterec na pozemku register "C" parc. č. 10618/1 pdf 3.91 MB
271 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Objekt pre obchod a služby na pozemku register "C" parc. č. 1754170 pdf 2.25 MB
270 Spojenie územného a stavebného konania - Hospodárska budova - stavba dočasná na pozemku register "C" parc. č. 13550/2, 13550/4 pdf 1.66 MB
269 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 30, Čadca, Gočárova súp. č. 1506 pdf 2.86 MB
268 Dodatočné povolenie stavby - Rodinný dom (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 14534/10 pdf 5.50 MB
267 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8998 Čadca - Milošová - Rekonštrukcia NN siete pdf 1.61 MB
266 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - 8606 - Čadca - U Sihelníka - Rek. VN č. 232 odb. U Sihelníka pdf 1.56 MB
265 Predĺženie lehoty č. 6456/20l5/SCDPKl64388 pdf 1.28 MB
264 Stavebné konanie - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3362 pdf 1.42 MB
263 Stavebné konanie - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. č. 3372 pdf 1.30 MB
262 Stavebné konanie - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova na pozemku register "C" parc. Č. 3383 pdf 1.42 MB
261 Kolaudačné rozhodnutie -bytový dom č. 2615 na pozemku register "C" parc. č. 2552 pdf 2.36 MB
260 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.56 MB
259 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 741 - komplexná obnova pdf 1.38 MB
258 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 737 - komplexná obnova pdf 1.22 MB
257 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 735 - komplexná obnova pdf 1.23 MB
256 Spojenie územného a stavebného konania - Sklad náradia a koterec na pozemku register "C" parc. č. 10618/1 pdf 1.53 MB
255 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Bytový dom č. 754 - zateplenie it stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 528/5 pdf 1.27 MB
254 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 30 v bytovom dome súp. č. 1506, na pozemku register "C" parc. Č. 528/1 pdf 1.29 MB
253 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 5.21 MB
252 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 5.21 MB
251 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 14534/10 pdf 1.28 MB
250 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 11062/2, 11062/3 pdf 1.32 MB
249 Začatie kolaudačného konania - Raková - Megonky, zahustenie trafostanice Strýková pdf 1.31 MB
248 Zmena užívania stavby - Časť bytu č. 32 - miestnosť č. 6 Čadca, Okružná súp, č. 111 pdf 1.42 MB
247 Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti - Objekt pre obchod a služby pdf 1.93 MB
246 Začatie stavebného konania - Rodinný dom a ga'taž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617, 5816/8 pdf 1.89 MB
245 Stavebné povolenie - Čadca Milošová rekonštrukcia NN siete pdf 7.54 MB
244 Stavebné konanie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 3016/2 pdf 5.43 MB
243 Začatie konania o datočnom povolení stavby - Prístavba rodinného domu súp. č. 601, altánok, oplotenie a spevnené plochy pdf 1.56 MB
242 Kolaudačné rozhodnutie - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 2.20 MB
241 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 1.57 MB
240 Stavebné povolenie - Oplotenie na pozemku register "C" parc. č. 14670/3, 14670/40 pdf 2.87 MB
239 Územné rozhodnutie - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6, .register "C" parc. č. 5816/7, register "C" parc. Č. 5816/8 pdf 6.03 MB
238 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského pdf 3.75 MB
237 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8804/1, 8805/1 pdf 1.74 MB
236 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - časť bytu č. 27 - miestnosť č. 11, Čadca, Okružná súp. č. 150 pdf 1.93 MB
235 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 5227/1, register "C" parc. č. 5227/2 pdf 4.37 MB
234 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3382 pdf 1.39 MB
233 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 28 Čadca, Okružná súp. č. 106 pdf 2.94 MB
232 Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania vo veci vydania rozhodnutia Č. OU-ZA-OCDPK-2015/0220I7114/BIL pdf 3.53 MB
231 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc, č. 5816/6, 5816/7, 5816/8 pdf 2.00 MB
230 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3016/2 pdf 1.35 MB
229 Výzva na doplnenie žiadosti - Zateplenie a stavebné úpravy bytovéhodomu č. 2615 pdf 1.49 MB
228 Kolaudačné rozhodnutie - bytový dom ul. Hurbanova 2292 - zníženie energetickej náročnosti, zateplenie a výmena okien pdf 2.25 MB
227 Stavebné povolenie - Záhradný domček na pozemku register "C'' parc. č. 3166/52 pdf 4.09 MB
226 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Komplexná obnova bytového domu č. 128 v Čadci, ul. Komenského pdf 1.47 MB
225 Kolaudačné rozhodnutie - Bytový dom súp. č. 34 - stavebné úpravy pdf 2.02 MB
224 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.10 MB
223 Stevebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5135/2, 5136 pdf 6.47 MB
222 Stavebné povolenie - Hospodárska budova s garážou na pozemku register "C" parc. č. 7348 pdf 4.01 MB
221 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 27 - miestnosť č. 11 Čadca, Okružná súp. č. 150 pdf 1.20 MB
220 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.27 MB
219 Výzva na doplnenie žiadosti - Bytový dom č. 739 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.43 MB
218 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8843/1, register "C" parc. č. 8843/2. register "C" parc. č. 8849/4, register "C" parc. Č. 8898/2 pdf 5.78 MB
217 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia okruhu PK PQR, Čadca pdf 1.51 MB
216 Rozhodnutie o zastavení konania a zmeny užívania stavby - Časť bytu č. 16 - miestnosť Č. 4 Čadca, M.R. Štefánika súp. Č. 2522 pdf 1.27 MB
215 Rozhodnutie Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce pdf 2.72 MB
214 Rozhodnutie o zvláštnom užívaní komunikácie a úplnej uzávierke miestnej komunikácie na ulici A. Hlinku a MK do Bukova pdf 1.03 MB
213 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 1952 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
212 Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom na pozemku register "C" parc. Č. 15298/42 pdf 1.49 MB
211 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom + garáž . (ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 11 862/2 pdf 3.82 MB
210 Výzva na doplnenie žiadosti - Záhradný domček na pozemku register "C" parc, Č. 3166/52 pdf 2.14 MB
209 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom súp. č. 34 - stavebné úpravy pdf 1.53 MB
208 Začatie kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2615 pdf 1.25 MB
207 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 28 v bytovom dome súp. č. 106 pdf 1.29 MB
206 Zmena stavby pred jej dokončením - Zásobovnia vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce pdf 2.71 MB
205 Stavebné povolenie - Hospodárska budova na pozemku register "C" parc. Č. 8375/1, register "C" parc. Č. 8377 pdf 4.32 MB
204 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 5135/2, 5136 pdf 2.76 MB
203 Začatie stavebného konania - Bytový dom č. 104 - zateplenie a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 3325 pdf 1.50 MB
202 Začatie konania o zmene užívaní stavby pdf 1.87 MB
201 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu.č, 24 ; Čadca, Kukučínova pdf 1.80 MB
200 Začatie stavebného konania - Cadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 2.37 MB
199 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 6.06 MB
198 Kolaudačné rozhodnutie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 2.58 MB
197 Dodatočné povolenie staveby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 5.99 MB
196 Stavebné povolenie - Radové garáže pdf 5.24 MB
195 Spojenie územného a stavebného konania - Hospodárska budova s garážou na pozemku register "C" parc. Č. 7348 pdf 1.83 MB
194 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu Moyzesova č. 2057 pdf 4.34 MB
193 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 2058 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 4.82 MB
192 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 8924 pdf 1.87 MB
191 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 3.90 MB
190 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 1.71 MB
189 Doplnenie oznámenia o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania - DiaľnicaD3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 2.66 MB
188 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy pdf 3.66 MB
187 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14008, 14009 pdf 6.55 MB
186 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 5.41 MB
185 Spojenie územného a stavebného konania - Radové garáže na pozemku register "C" parc. Č. 3442/2 pdf 1.49 MB
184 Rozhodnutie o prerušení konania a výzva na doplnenie podania Čadca - obchvat, preložka cesta 1/11 pdf 3.95 MB
183 Stavebné konanie - Oznámenie o začatí stavebného konania a o upusteni od ústneho pojednávania Ďiaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec pdf 14.60 MB
182 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradný domček na pozemku register "C" parc. č. 3166/52 pdf 1.86 MB
181 Stavebné povolenie - Komplexná obnova bytového domu č. 746 na ulici SNP v Čadci pdf 5.69 MB
180 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 8813/5, 8817/2, 8817/3, 8823 pdf 6.98 MB
179 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 2058- zateplenie a stavebné úpravy pdf 2.05 MB
178 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS B, sídl. . Kýčerka, Čadca pdf 1.67 MB
177 Oznámenie o začatí stavebného konania - Komplexná obnova bytového domu Moyzesova č. 2057 pdf 1.66 MB
176 Oznámenie o začatí stavebného konania - Čadca - Husárik: prepoj VN č. 110 -232 pdf 1.62 MB
175 Oznámenie o začatí stavebného konania - Zákopčie - Husárik: Rekonštrukcia VN 232 odb. Husárik pdf 1.76 MB
174 Kolaudačné rozhodnutie - "Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 1.51 MB
173 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 2.13 MB
172 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 69 Čadca, SNP súp. č. 132 pdf 3.42 MB
171 Spojenie územného a stavebného konania - 8229 - Čadca - UHluška - presmerovanie odberatel'ov z TS 153/ts/504 pdf 1.68 MB
170 Územné rozhodnutie - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 6.23 MB
169 Stavebné povolenie - Rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest Čadca pdf 423 KB
168 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 24, Mierová súp. č. 2120 pdf 3.27 MB
167 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 1 Čadca, A. Hlinku súp..,č. 1453 pdf 3.88 MB
166 Oznámenie o začatí stavebného konania - Bytový dom č. 744 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
165 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 2595 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 2.41 MB
164 Stavebné konanie - Záhradný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 4673/2,4674/1,4675/2 pdf 4.60 MB
163 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14008, 14009 pdf 2.31 MB
162 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom a garáž na pozemku register "C" parc. č. 5816/6,581617,5816/8 pdf 1.50 MB
161 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 69 Čadca, SNP súp. č. 132 pdf 1.45 MB
160 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom' na pozemkoch register "C" parc. č. 8823, 8817/2, 8817/3, 8813/5 pdf 1.75 MB
159 Začatie stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Budova súp. č. 960 - prístavba a stavebné úpravy pdf 1.51 MB
158 Dodatočné povolenie stavebných prác - Rodinný dom na pozemku p.č. CKN 10342 pdf 3.18 MB
157 Stavebné povolenie - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut SO 03 - Spevnené plochy pdf 4.44 MB
156 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - U Hluška - presmerovanie odberatel'ov z TS 153/ts/504 pdf 2.00 MB
155 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Čadca - Rieka, rekonštrukcia NN siete pdf 2.00 MB
154 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 1 Čadca, A. Hlinku súp. č. 1453 pdf 1.50 MB
153 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 24 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 2.17 MB
152 Stavebné povolenie - Záhradný domček Č. 5142 - prístavba pdf 6.09 MB
151 Oznámenie o spojení územného a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca, Milošová - rekonštrukcia NN siete pdf 1.86 MB
150 Začatie stavebného konania - Rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest Čadca pdf 2.18 MB
149 Prerušenie stavebného konania - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 2.02 MB
148 Spojenie územného a stavebného konania - Záhradný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 4673/2, 467411, 4675/2 pdf 1.63 MB
147 Územné rozhodnutie - Budova pre obchod a služby + rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest pdf 9.31 MB
146 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. 1.05 Čadca, J. Kráľa súp. č. 2596 pdf 3.10 MB
145 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom č. 128 - register "C" parc. č. 297 pdf 2.54 MB
144 Stavebné povolenie - rodinný parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 6.38 MB
143 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2123 pdf 3.10 MB
142 Výzva na doplnenie žiadosti - nepovolé terénne úpravy Jozef Kondek pdf 4.34 MB
141 Stavebné povolenie - rodinný dom parc. Č. 7679, parc. Č. 7681, parc. Č. 7682/2 pdf 6.24 MB
140 Výzva na doplnenie žiadosti - sklad náradia a koterec, parc. Č. 10618/1 pdf 1.97 MB
139 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania: Záhradný domček č. 5142 - prístavba pdf 1.49 MB
138 Stavebné konanie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu Č. 2469 pdf 4.47 MB
137 Zastavenie stavebného konania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č, 2584, ul. J. Kráľa Čadca pdf 1.53 MB
136 Stevebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 3 Čadca, Hurbanova súp. č. 2236 pdf 3.46 MB
135 Stevebné povolenie - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu, ul. J. Kollára 2458/N pdf 4.64 MB
134 Stavebné povolenie - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 8.01 MB
133 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. 1.05 Čadca, J. Kráľa súp. č. 2596 pdf 1.37 MB
132 Stavebné povolenie - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 5.12 MB
131 Spojenie územného a stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Záhradný domček Č. 5142 - prístavba pdf 2.09 MB
130 Stavebné povolenie - Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy, na bytový dom pdf 9.55 MB
129 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7679, 7681, 7682/2 pdf 2.38 MB
128 Oznámenie o pokračovaní spojeného územného a stavebného konania - rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 1.59 MB
127 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2469 pdf 2.11 MB
126 Oznámenie o začatí stavebného konania - stavebné úpravy bytu č. 8 Čadca, Mierová súp. č. 2123 pdf 1.40 MB
125 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 10656 pdf 2.34 MB
124 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania -Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 1.85 MB
123 Oznámenie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom súp. č. 128 - prístavba pdf 2.08 MB
122 Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 3, Čadca, Hurbanova súp. č. 2236 pdf 1.42 MB
121 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 14539/61 a 14539/62 pdf 6.02 MB
120 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 40, M.R. Štefánika súp. č. 2485 pdf 3.45 MB
119 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Budova pre obchod a služby + rozšírenie účelovej komunikácie a vybudovanie parkovacích miest pdf 3.48 MB
118 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu súp.č. 2584, ul. J. Král'a Čadca pdf 1.63 MB
117 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Stavba súp.č. 46 - nadstavba a stavebné úpravy na bytový dom pdf 4.15 MB
116 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - terénne úpravy na pozemkoch register "C" parc. Č. 7996/1, 7996/2, 7997, 7999, 8001/1 pdf 5.53 MB
115 Predloženie odvolania - Čast' bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. ČO 160 pdf 1.26 MB
114 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Rekreačný dom na pozemku register "C" parc. č. 10656 pdf 1.29 MB
113 Stavebné povolenie - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy, register "C" parc. č. 408 pdf 4.85 MB
112 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - stavebné úpravy bytu č. 40 Čadca, M.R. Štefánika súp. č. 2485 pdf 2.21 MB
111 Stavebné povolenie - Rodinný dom na pozemku register "C" parc. č. 8924 pdf 6.55 MB
110 Spojenie územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. č. 7294, 7295, 7296 pdf 1.93 MB
109 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - Rodinný dom č. 816 - prístavba a stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. Č. 11859 pdf 4.86 MB
108 Stavebné povolenie - Budova súp.č, 555 - prístavba, stavebné úpravy na pozemku register "C" parc. č. 6229 pdf 5.51 MB
107 Oznámenie o podanom odvolaní - Časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 2.72 MB
106 Kolaudačné rozhodnutie: SW - 4794 Čadca - Horelica zah. TS UKajanov pdf 2.71 MB
105 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 18 - miestnosť č. 10, Čadca, Okruná súp. č. 152 pdf 4.01 MB
104 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 14539/61, 14539/62 pdf 3.16 MB
103 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Bytový dom č. 1950 - zateplenie a stavebné úpravy pdf 1.58 MB
102 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - príslušenstvo k rodinnému domu: garáž s terasou a altánkom, hospodárska budova, oplotenie pdf 2.52 MB
101 Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu č. 65 Čadca, Okružná súp. č. 102 pdf 2.82 MB
100 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 2 - miestnost' Č. 2 Čadca, SNP súp, Č. 738 pdf 2.61 MB
99 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca - Podzávoz - zahustenie DTS - JOKO a nové OM, ZA - 7121 pdf 2.68 MB
98 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Budova súp.č. 555 - prístavba, stavebné úpravy pdf 2.43 MB
97 Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 4.80 MB
96 Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách - oboznámenie s podkladmi zhodnutia pdf 4.15 MB
95 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 3.40 MB
94 Územné rozhodnutie - F2BTS - CA - CTR - Jána Kollára 2458/6 pdf 7.54 MB
93 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 12 - miestnosť č. 1.04 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.32 MB
92 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 12 - miestnosť č. 1.04 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.32 MB
91 Územné rozhodnutie - F2BTS CA MIL Materská škola pdf 8.98 MB
90 Rozhodnutie o povolení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 6 - miestnosť č. 1 Čadca, Janka Kráľa súp, č. 2589 pdf 1.42 MB
89 Oznámenie o začatí kolaudačného konania - SW - 4794 Čadca - Horelica zah. TS U Kajanov pdf 1.42 MB
88 Výzva na doplnenie žiadosti - Jozef Kondek pdf 3.17 MB
87 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 65 Čadca, Okružná súp. č. 102 pdf 1.42 MB
86 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 2 - miestnosť č. l Čadca, SNP súp. č. 738 pdf 1.31 MB
85 Rozhodnutie o stavbe: SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 10.46 MB
84 Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 6.37 MB
83 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby - Časť bytu č. 18 - miestnosť č. 10 Čadca, Okružná súp. č. 152 pdf 1.56 MB
82 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a pozvanie na ústne pojednávanie - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 2.13 MB
81 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Sklad náradia a koterec pdf 1.76 MB
80 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: rodinný dom na pozemkoch register "C" parc. Č. 14539/61, 14539/62 pdf 1.81 MB
79 Stavebné povolenie - Záhradný domček, na pozemku register "C" parc. Č. 13137/2 pdf 5.85 MB
78 Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení stavby F2BTS-CA-JUR - Stožiar TMO u Jurošov pdf 5.85 MB
77 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 6 - miestnosť č. 9 Čadca, Okružná súp. č. 111 pdf 1.84 MB
76 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 19 - miestnosť č. 9 Čadca, Hurbanova súp. č. 160 pdf 1.68 MB
75 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 12 - miestnost' č. 1 Čadca, Rázusova súp. č. 754 pdf 2.30 MB
74 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby časť bytu č. 6 - miestnost' č. 1 Čadca, Janka Král'a súp. č. 2589 pdf 2.14 MB
73 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Čadca - Paláriková ul. - Mierová ul. - prekládka vodovodu pdf 5.81 MB
72 Výzva na doplnenie žiadosti - SW - 4804 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - stred pdf 2.17 MB
71 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom č. 816 - prístavba a stavebné úpravy pdf 1.59 MB
70 Zmena účelu užfvania časti bytu č. 41 v bytovom dome 160 - detská izba na nový účel - chránené pracovisko - účtovnícka čínnosť pdf 1.99 MB
69 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rodinný dom, register "C" parc. č. 8924 pdf 1.70 MB
68 Stavebné povolenie - rodinný dom parc. Č. 14005/1 pdf 6.64 MB
67 Stavebné povolenie - chata parc. č. 12407/2 pdf 5.33 MB
66 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 740 pdf 1.30 MB
65 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 36 Čadca, Mierova súp. č. 2163 pdf 2.79 MB
64 Kolaudačné rozhodnutie - zateplenie fasády a stavebné úpravy na bytovom dome súp.č. 1971 pdf 2.18 MB
63 Stavebné povolenie - rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov TVa kúrenia na okruhu PK PQR, Čadca pdf 6.84 MB
62 Stavebné povolenie - oplotenie parc. č. 10617/1 pdf 3.93 MB
61 Oznámenie o začatí konania o zmene užívania stavby a nariadenie ústneho pojednávania - Ing. Anton Husár, PhD. pdf 1.55 MB
60 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ing. Jozef Vrlák, Jana Vrláková pdf 1.83 MB
59 Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania: Jozef Kondek pdf 2.93 MB
58 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: F2BTS_CA_KUK_Kukučínova 33 - panelák pdf 2.97 MB
57 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Stavebné úpravy byt č. 36, Čadca, Mierova súp. č. 2163 pdf 1.59 MB
56 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Stožiar TMO u Jurošov pdf 1.87 MB
55 Stavebné povolenie - rodinný dom na pozemku register "C" parc. Č. 3815/3 pdf 8.26 MB
54 Oznámenie o začatí územného a stavebného konania: Prestavba objektu bývalej čerpacej stanice na objekt pre údržbu a opravu áut pdf 2.20 MB
53 Stavebné povolenie: Rodinný dom a garáž register C parc. č. 5190 pdf 8.68 MB
52 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania: Rodinný dom, register C parc. č. 14005/1 pdf 1.48 MB
51 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: SW - 4804 Čadca - Horelica pdf 2.02 MB
50 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zateplenie fasády a stavebné úpravy na bytovom dome súp.č. 1971 pdf 1.63 MB
49 Stavebné povolenie - ZS a RR bod Čadca - Milošová, Inštalácia technológií GSM 900/1800 MHz, LTE 800/2600 MHz pdf 4.00 MB
48 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 4 Čadca, Mierová súp. č. 2120 pdf 2.51 MB
47 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 18 Čadca, Mierová súp. č. 2162 pdf 3.05 MB
46 Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 5 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 2.99 MB
45 Rozhodnutie o povlení zmeny v užívaní stavby - Časť bytu č. 90 - miestnosť Č. 7 Čadca, SNP súp. č. 130 pdf 2.33 MB
44 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Rekonštrukcia vonkajších tepelných rozvodov a TV kúrenia pdf 1.71 MB
43 Oznámenie o odvolaní - SW 4758 Čadca Horelica pdf 6.27 MB
42 Rozhodnutie o odovolaní o umiestnení stavby Obchodné centrum Čadca pdf 4.33 MB
41 Stavebné povolenie - zateplenie a stavebné úpravy bytového domu č. 2456 pdf 4.88 MB
40 Konanie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona o nepovolených terénnych úpravách pdf 1.69 MB
39 Stavebné povolenie Peter Krupka - Čadca pdf 6.65 MB
38 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Martin Tuchyňa, Andrea Tuchyňová, Chalupkova Čadca pdf 2.48 MB
37 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Ľubomír Škorvánek, Čadečka pdf 1.85 MB
36 Stavebné konanie - Michaela Varmusová, Stavebné úpravy bytu č. 4 pdf 2.13 MB
35 Zmena užívania stavby - Časť bytu č. 90 - miestnosť Č. 7 Čadca, SNP súp. č. 130 pdf 1.44 MB
34 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 18 Čadca, Mierová súp.č. 2162 pdf 1.43 MB
33 Stavebné konanie - Stavebné úpravy bytu č. 5 Čadca, Mierová súp. č. 2124 pdf 1.46 MB
32 Stavebné povolenie SW - 4758 Čadca Horelica pdf 7.37 MB
31 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Peter Kupka pdf 1.38 MB
30 Stavebné povolenie Čadca, pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 5.72 MB
29 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - bytového domu č. 2456, Čadca pdf 1.59 MB
28 Stavebné povolenie bytový dom č. 2574 pdf 6.15 MB
27 Stavebné povolenie Roman Blaščák, Katarína Blaščáková pdf 4.21 MB
26 Stavebné povolenie Peter Jašurek, Lenka Jašurková pdf 5.53 MB
25 Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby - terénne úpravy pdf 3.00 MB
24 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - Jozef Letko pdf 2.28 MB
23 Stavebné povolenie SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 6.63 MB
22 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania - rozšírenie NN siete pre RD a polyfunkčné objekty pdf 1.65 MB
21 Stavebné povolenie Kristína Gulčíková, Ján Kubík pdf 3.87 MB
20 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby Zuzana Potočiarová PDF 4.00 MB
19 Oznámenie o podanom odvolaní ALDI Reality s.r.o., Panenská 18, 811 03 Bratislava pdf 4.76 MB
18 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania: Bytový dom č. 2457 - zateplerrie obvodovej stenya oprava plochej strechy pdf 2.23 MB
17 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Ján Halaš pdf 2.29 MB
16 Predĺženie platnosti územného rozhodnutia František Zubáň pdf 3.79 MB
15 Kolaudačné rozhodnutie: Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže pdf 3.84 MB
14 Kolaudačné rozhodnutie: Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu PK 17, Čadca pdf 2.47 MB
13 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania - Zuzana Potočiarová pdf 1.34 MB
12 Oznámenie o spojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Roman BIaščák, Katarína Blaščáková pdf 2.78 MB
11 Stavebné povolenie rodinný dom na pozemku register C parc. č. 1740 a 1744/1 pdf 9.33 MB
10 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Čadca pri OKÚ rozšírenie NN siete pre RD a poíyfunkčné objekty pdf 1.86 MB
9 Rozhodnutie o zastavení stavebného konania Zmena stavby - prístavba a nadstavba k objektu súp.č, 960 pdf 2.70 MB
8 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Stavebné úpravy bytu č. 6 . Čadca, Janka Král'a pdf 1.86 MB
7 Oznámenie o začatí kolaudačného konania Čadca - Okružná - rozšírenie NNK siete pre garáže pdf 1.87 MB
6 Spojenie územného a stavebného konania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších.tepelných rozvodov TV a kúrenia na okruhu VS A, sídl. Kýčerka, Čadca pdf 3.94 MB
5 Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zuzana Potočiarová, Podzávoz 2919, 022 01 Čadca pdf 2.24 MB
4 Predĺženie lehoty podania dokladov stavba SW - 4758 Čadca - Horelica zah. TS Horelica - pri STK pdf 838 KB
3 Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - rodinný dom č. 658 pdf 1.55 MB
2 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia a oprava vonkajších tepelných rozvodov TV a kúrenia pdf 1.89 MB
1 Kolaudačné rozhodnutie Čadca Čadečka rekonštrukcia VN I. č. 233 pdf 3.47 MB

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk