Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o doručení rozhodnutia strategického dokumentu “Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Svrčinovec“

Publikované: 30. 04. 2018 15:00

Mesto Čadca  v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto informuje, že dňa 27. 04. 2018 bolo doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca na strategický dokument “Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu Obce Svrčinovec“ obstarávateľom,  Obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec, Ústredie 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323. Okresný úrad Čadca ako príslušný orgán podľa § 56 písm. b) zákona rozhodol, že strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca II. poschodie, kanc. č. 202.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk