Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o doručení rozhodnutia navrhovanej činnosti - Úprava a revitalizácia toku Čadečanka

Publikované: 17. 08. 2017 14:00

Mesto Čadca  v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňa 17. 08. 2017 bolo doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca na navrhovanú činnosť “Úprava a revitalizácia toku Čadečanka“ navrhovateľom, Mesto Čadca.

Do rozhodnutia je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca II. poschodie, kanc. č. 2.

Verejnosť má možnosť sa k rozhodnutiu písomne vyjadriť do 10 dní odo dňa jeho zverejnenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk