Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 5 Územného plánu Mesta Čadca

Publikované: 10. 03. 2016 14:41

Mesto Čadca, ako príslušný orgán územného' plánovania, v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisovra.Zákonom č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Čadca (d'alej aj len ÚPN - Mesta Čadca) obstarávaním Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN Mesta Čadca.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá Mesto Čadca Návrh Zmeny a Doplnku č. 5 ÚPN Mesta Čadca na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku Mestského úradu v Čadci v dňoch pondelok a streda v čase od 8:00 hod. Do 15:30 hod. a v piatok v čase od 8:00 hod. Do 12:00 hod. a na oficiálnej stránke mesta www.mestocadca.skpo dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona je verejnosť oprávnená v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia podať písomné pripomienky k Zmene a Doplnku č. 5 ÚPN Mesta Čadca na adresu : Mestský úrad Čadca, Oddelenie dopravy, územného plánovania a stavebného poriadku, Námestie Slobody 30,02201 Čadca.

Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Zmena a Doplnok č. 5 Územného plánu Mesta Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk