Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Územný plán obce Svrčinovec“

Publikované: 08. 12. 2016 13:22

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 08. 12. 2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)  o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Svrčinovec“ obstarávateľom, Obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323.

Strategický dokument je v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke  na webovom sídle ministerstva http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-svrcinovec

Po dobu zverejnenia je možné uskutočniť konzultácie podľa § 63 zákona na Okresnom úrade Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na č.t. 041/4308756 alebo mailom martina.priscova@minv.sk. Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  a zaslať k nemu do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia  písomné stanovisko  na adresu:

Okresný úrad Čadca
odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk