Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“

Publikované: 14. 12. 2016 10:19

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 14. 12. 2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)  o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj Žilina.

Strategický dokument je v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a  na webovom sídle ministerstva.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční v zmysle § 11 ods. 3 zákona dňa 03. 01. 2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk