Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu “Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“

Publikované: 14. 12. 2016 10:19

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 14. 12. 2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)  o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“ obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj Žilina.

Strategický dokument je v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 zákona zverejnený na stránke obstarávateľa a  na webovom sídle ministerstva.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Verejné prerokovanie Správy o hodnotení predmetného strategického dokumentu sa uskutoční v zmysle § 11 ods. 3 zákona dňa 03. 01. 2017 o 10.00 hod. na adrese: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 49 Žilina.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk