Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025“

Publikované: 21. 04. 2016 16:00

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 21.04.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 6 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program rozvoja mesta Čadca na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2025“ obstarávateľom Mesto Čadca.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu  je  zverejnené na internetovej stránke mesta, verejnej tabuli mesta a na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-mesta-cadca-na-roky-2016-2022-s-vyhladom-do-roku-2025.

Verejnosti je sprístupnené  na  Mestskom  úrade v  Čadci, oddelení dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, I. poschodie,  počas pracovných dní  od 8 00 do 1400 hod. Konzultácie k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na OÚ, odbore starostlivosti o ŽP počas celého procesu posudzovania (termín konzultácie vopred dohodnúť telefonicky na č.t. 041/4308756 alebo mailom martina.priscova@minv.sk).

Po dobu zverejnenia je možné do Oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  a zaslať k nemu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia  písomné stanovisko  na adresu:

Okresný úrad Čadca
odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk