Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja"

Publikované: 27. 05. 2019 14:00

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákona“) týmto oznamuje, že dňom 27. 05. 2019 zverejňuje informáciu

o vypracovaní  strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ obstarávateľom, Žilinský samosprávny kraj.

Strategický dokument je zverejnený na  internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, na II. poschodí č.d. 202, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Konzultáciu je potrebné vopred  dohodnúť na č.t. 041/4302224, alebo mailom emilia.duranova@mestocadca.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk