Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Publikované: 11. 04. 2014 13:11

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 11.04.2014 zverejňuje v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov informáciu o oznámení vypracovaného strategického dokumentu: „Zmena a Doplnok 2013 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca“

Obstarávateľ: Mesto Čadca, IČO: 00 313 971, Štatutárny zástupca: Ing. Milan Gura, primátor mesta, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam.

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu (termín konzultácie dohodnúť vopred telefonicky – 041/4334780 alebo mailom priscova@ca.ouzp.sk alebo na Mestskom úrade, oddelení ODÚPSPVRMaS Čadca, Ing. František Ščury, vedúci oddelenia, č.t. 041/4302264, mail frantisek.scury@mestocadca.sk.

Svoje písomné stanovisko k oznámeniu je možné zaslať v termíne do 26.04.2014 na adresu: Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Horná 2483, 022 01 Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk