Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu „Zmena a Doplnok 2014 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca“

Publikované: 03. 03. 2015 11:04

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 02.03.2015 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 6 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente „Zmena a Doplnok 2014 Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Čadca“.

Oznámenie o strategickom dokumente  je  zverejnené na internetovej stránke mesta, verejnej tabuli mesta a na internetovej stránke http://eia.enviroportal.sk/zoznam. Verejnosti je sprístupnené  na  Mestskom  úrade v  Čadci, oddelení dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, referát ŽP č. dverí 1, II. poschodie,  počas pracovných dní  od 8 00 do 1400 hod., kontaktná osoba : Ing. Emília Ďuranová, tel.č.: 041/4302224.

Konzultáciu podľa § 6 ods. 3 zákona je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentácie (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 041/4308756 alebo e-mailom martina.priscova@ca.vs.sk).

Po dobu zverejnenia je možné do Oznámenia nahliadnuť, robiť z neho odpisy, výpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie  a zaslať k nemu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia  písomné stanovisko obstarávateľovi  na adresu:

Okresný úrad Čadca
odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk