Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Publikované: 31. 05. 2013 10:20

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 30.05.2013 zverejňuje v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov informáciu: Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“.

Obstarávateľ: Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Nám. M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

Správa a návrh o hodnotení strategického dokumentu sú zverejnené na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Svoje písomné stanovisko k predmetnej správe a návrhu o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať v termíne do 18.06.2013 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Nám. M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk