Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Publikované: 31. 05. 2013 10:20

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 30.05.2013 zverejňuje v súlade s ust. § 11 ods. 1 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov informáciu: Správa o hodnotení strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 – 2015“.

Obstarávateľ: Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Nám. M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

Správa a návrh o hodnotení strategického dokumentu sú zverejnené na stránke obstarávateľa www.za.ouzp.sk a na webovom sídle MŽP SR www.enviroportal.sk.

Svoje písomné stanovisko k predmetnej správe a návrhu o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať v termíne do 18.06.2013 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja, Nám. M.R.Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk