Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení zámeru v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie

Publikované: 14. 02. 2013 09:34

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 07.02.2013 zverejňuje v súlade s ust. § 23 ods. 3 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zámer doručený Obvodným úradom životného prostredia Čadca pre navrhovateľa:

KOVOD, a.s. Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica, IČO 36052957 na stavbu: „Zariadenie na zber odpadov - Čadca„

Zámer je zverejnený po dobu minimálne 21 dní, t.j. do 28.02.2013 na Mestskom úrade v Čadci, oddelení dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, referát ŽP č. dverí 1, II. poschodie, počas pracovných dní od 8:00 do 14:00 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Emília Ďuranová, tel.č.: 041/4302224.

Po dobu zverejnenia je možné do Zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy a odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Svoje písomné stanovisko k predmetnému Zámeru môžete zaslať v termíne do 28.02.2013 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, Ul. Horná č. 2483, 022 01 Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk