Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní zámeru zmeny navrhovanej činnosti Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety

Publikované: 08. 08. 2019 11:30

Oznámenie o vypracovaní zámeru zmeny navrhovanej činnosti “Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov“ navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 07.08.2019 začína správne konanie vo veci zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti  “Skládka nie nebezpečných odpadov Čadca Podzávoz – zmena 3 kazety. Úprava 3. kazety skládky odpadov v zmysle § 114c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení zmien a doplnkov“ navrhovateľom, Jozef Kondek – JOKO a syn, Pribinova 16, 022 01 Čadca.

Do zmeny navrhovanej činnosti je možné nahliadnuť na Mestskom úrade Čadca, II. poschodie, kanc. č. 202 a na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/skladka-nie-nebezpecnych-odpadov-cadca-podzavoz-zmena-3-kazety-uprava-

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy a navrhnúť  doplnenie.

Písomné stanovisko možno doručiť   na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 35/1 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní odo dňa jeho zverejnenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk