Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní vypracovaní strategického dokumentu “Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková“

Publikované: 21. 06. 2017 14:00

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov dalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 21 06. 2017 zverejňuje informáciu o vypracovaní  strategického dokumentu „Zmena a Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková“ obstarávateľom, Obec Raková.

Strategický dokument je zverejnený na stránke obstarávateľa a  na webovom stránke http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/zmena-doplnok-c-4-uzemneho-planu-obce-rakova

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné uskutočniť na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredia (konzultáciu vopred dohodnúť na č.t. 041/4308756) . Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 14 dní odo dňa jeho zverejnenia.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk