Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Publikované: 12. 12. 2018 13:00

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 12. 12. 2018 začína správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti “Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR“ navrhovateľom, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, IČO 35829141.

Do zámeru je možné nahliadnuť na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/inovacia-vedenia-v404-varin-st-hranica-sr-cr

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy a navrhnúť  doplnenie.

Písomné stanovisko možno doručiť   na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1 812 35 Bratislava do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk