Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci

Publikované: 23. 11. 2018 09:00

Primátor mesta Čadca v súlade s § 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že poslancovi Mestského zastupiteľstva v Čadci Ing. Milanovi Gurovi v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) a v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva dňa 20. 11. 2018, kedy bola doručená jeho písomná žiadosť na MsÚ Čadca.

V zmysle § 192 ods. 1 zák.č.180/2014 Z. z. - o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaniknutý mandát nastupuje náhradník - kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva Čadca – volebný obvod č. 3 - nastupuje ako náhradník Mgr. Jaroslav Klus, nezávislý kandidát, trvale bytom M. R. Štefánika 2485/1, 022 01 Čadca.

Funkcie poslanca mestského zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zák. č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk