Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

Publikované: 24. 03. 2016 09:45

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 24.03.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 14 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o zverejnení zaverečného stanoviska strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čadci, referáte ŽP, II. poschodie, kanc. č. 1a), kde je možné robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk