Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o zverejnení záverečného stanoviska strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

Publikované: 24. 03. 2016 09:45

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 24.03.2016 zverejňuje informáciu v súlade s ust. § 14 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Oznámenie o zverejnení zaverečného stanoviska strategického dokumentu „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020“ obstarávateľom Žilinský samosprávny kraj.

Záverečné stanovisko je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Čadci, referáte ŽP, II. poschodie, kanc. č. 1a), kde je možné robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk