Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 11. 12. 2014 o 8:30

Publikované: 05. 12. 2014 09:19

Na základe § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce  zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra (štvrtok) 2014 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva Čadca. Predkladá: Ing. Milan GURA.
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
  3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Čadca, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva. Predkladá: Mgr. Silvia PETREKOVÁ.
  4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho mestského zastupiteľstva.
  5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva. Predkladá:  Ing. Milan GURA
  6. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Čadca. Predkladá:  Ing. Milan GURA.
  7. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk