Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 24. 9. 2015 o 8:30

Publikované: 17. 09. 2015 08:34

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 24. septembra 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
  2. III. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
  3. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácie Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
  4. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca od 1.10.2015. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
  5. Návrh na zmenu člena a sekretára finančnej komisie Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
  6. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
  7. Prenájom ubytovne – obchodná verejná súťaž  č. 2/2015. Predkladá: Ján KANTORÍK
  8. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
  9. Rôzne
  10. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk