Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 25. 4. 2013 o 8:30

Publikované: 19. 04. 2013 10:25

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 25.4.2013. apríla (štvrtok) 2013 o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Záverečný účet Mesta Čadca za rok 2012. Predkladá: Ing. Anna ZBOJANOVÁ.
 3. Zverenie majetku Mesta Čadca do správy príspevkovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Erika DÁVIDIKOVÁ.
 4. Správa o výsledkoch hospodárenia príspevkových organizácií Mesta Čadca za rok 2012. Predkladajú: Ing. Peter LARIŠ, Ján KANTORÍK, Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 5. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke /bezplatnom užívaní/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 6. Stanovenie platu primátora Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 7. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 8. Vzdelávanie seniorov v Meste Čadca – spolufinancovanie schváleného projektu. Predkladá: RNDr. Miloslav ŠULGAN, CSc.
 9. VZN o určení názvu verejného priestranstva stromoradia (Mestský park) na hrádzi rieky Kysuca na Aleja Jozefa Hnitku. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK.
 10. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 11. Rôzne
 12. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy (mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu).

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk