Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 29. 10. 2015 o 8:30

Publikované: 22. 10. 2015 10:35

Na základe § 13 ods. 4  písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľ-stva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 29. októbra 2015 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Zverenie majetku mesta do správy rozpočtovej organizácii Mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Zuzana MACUROVÁ
 3. Vyhodnotenie zimnej údržby 2014/2015 a mestský operačný plán zimnej údržby pre zimné obdobie 2015/2016. Predkladá: Ing. Ferdinand GONŠČÁK
 4. Úprava Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Čadci. Predkladá: Ing. Ján DROBIL
 5. Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Mesta Čadca. Predkladá: Ing. Ján DROBIL
 6. Návrh na doplnenie redakčnej rady mestských novín Čadčan. Predkladá: Mgr. Katarína ŠULGANOVÁ
 7. Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Čadca talianskemu dirigentovi Enricovi Volpemu. Predkladá: Ing. Milan GURA
 8. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KĽUČKA
 9. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY
 10. Rôzne
 11. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk