Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Pozvánka na zasadnutie MZ 3.4.2014

Publikované: 26. 03. 2014 10:05

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 3. apríla 2014 (štvrtok) o 8.30 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, voľba návrhovej komisie, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice. Predkladá: Ing. Milan GURA.
 2. Informatívna správa o činnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu Organizácia cestovného ruchu Kysuce za rok 2013. Predkladá: Ing. Emília SLOVIAKOVÁ.
 3. Informatívna správa o príprave volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 24.5.2014. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 4. Inventarizácia majetku Mesta Čadca k 31.12.2013. Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ.
 5. Inventarizácia majetku  Mesta Čadca v správe príspevkových organizácií k 31.12.2012. Predkladajú: Ján KANTORÍK, Ing. Peter LARIŠ, Mgr. Anna STRAKOVÁ.
 6. Správa o inventarizácii majetku mesta v správe rozpočtových organizácií  ku dňu 31.12. 2013. Predkladá: Mgr. Marián FÚRIK
 7. Návrh uzatvorenia zmluvy o výpožičke  /bezplatné užívanie/ majetku mesta v správe príspevkovej organizácie KIC mesta Čadca. Predkladá: Mgr. Anna STRAKOVÁ
 8. Stanovenie platu primátora  Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA.
 9. Valorizácia platu hlavného kontrolóra Mesta Čadca. Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 10. Správa o výsledkoch kontroly. Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA.
 11. Kúpa, predaj a nájom nehnuteľností. Predkladá: Ing. František ŠČURY.
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk