Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Štatistický úrad informuje

Publikované: 04. 02. 2014 14:41

Vážený pán primátor Ing. Milan Gura,

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 410/2013 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2014. Cieľom štatistického zist'ovania je o. i. získať informácie o výške, štruktúre a vývoji peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 230 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 2000 domácností.

Zist'ovanie sa uskutoční od 1. februára do 30. apríla 2014.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci (meste) navštívi pracovnik poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dóverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vážený pán primátor, obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri realizácii uvedeného zisťovania. K úspešnej realizácii tohto projektu móžete aj Vy prispieť vhodnou formou šírenia tejto informácie pre obyvateľov Vašej obce a poskytnutím pomoci našim opytovateľom.

S poďakovaním za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie

Ing. Ziata Jakubovie,
generálna riaditeľka

sekcie zberu a spracovania dát
v priemysle
 a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk