Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

SVP - úprava toku Rieka II. etapa - zámer

Publikované: 04. 04. 2016 10:05

Mesto Čadca ako dotknutá obec v zmysle § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o začatí správneho konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci posudzovania zámeru navrhovanej činnosti „Čadca – úprava toku Rieka II. etapa“.

Navrhovateľ: Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 80 Piešťany, IČO 36 022 047 02

Do zámeru je možno nahliadnuť na Mestskom úrade v Čadci, oddelení dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby, rozvoja mesta a služieb, referát ŽP č. dverí 1, II. poschodie, počas pracovných dní od 8 00 do 1400 hod.

Zámer je zverejnený aj na webovom sídle ministerstva na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/cadca-uprava-toku-rieka-ii-etapa

Po dobu zverejnenia je možné do zámeru nahliadnuť a podávať pripomienky do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia na adresu:

Okresný úrad Čadca
odbor starostlivosti o životné prostredie
Palárikova 91, 022 01 Čadca.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk