Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Umiestňovanie reklamných zariadení na území mesta

Publikované: 18. 06. 2013 11:40

Povoľovanie reklamných, informačných a propagačných (RIP) zariadení na území mesta Čadca je riadené stavebným zákonom a Všeobecným záväzným nariadením č. 49 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Čadca (VZN) .
V zmysle VZN č. 49 je územie mesta Čadca rozdelené do štyroch zón. Jednotlivé zóny sú znázornené v prílohe VZN č. 49.
•    Zóna I - územie pešej zóny vymedzené v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny. V tejto zóne sa môžu umiestňovať RIP zariadenia ako napr. označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod. a informačné zariadenia mestského  a podnikateľského informačného systému. RIP zariadenia  v zóne I. je potrebné riešiť komplexne za celý objekt. Nesmú sa umiestňovať ostatné RIP zariadenia
•    Zóna II – územie centrálnej mestskej zóny vymedzené v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny, okrem jadra centrálnej zóny (zóny I). Môžu sa umiestňovať RIP zariadenia ako napr. označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod. a malé RIP zariadenia ostatné. Veľkoplošné RIP zariadenia smú byť len vo výnimočných prípadoch, a to ako súčasť objektu (na budovách, oplotení pozemku, areálov...) Nesmú sa umiestňovať voľne stojace veľkopložné RIP zariadenia
•    Zóna III – územie intravilánu, resp. zastavané, alebo k súvislému zastavaniu určené územie mesta podľa platného Územného plánu mesta Čadca. Môžu sa umiestňovať všetky druhy RIP zariadení ako napr. označenie obchodu, prevádzky, stravovacieho zariadenia a pod. , maloplošné RIP zariadenia ostatné, veľkoplošné RIP zariadenia
•    Zóna IV – územie extravilánu resp. voľná krajina mimo intravilánu mesta. Môžu sa umiestňovať veľkoplošné RIP zariadenia len pozdĺž komunikácii, nesmú sa umiestňovať veľkoplošné RIP zariadenia vo voľnej krajine, najmä nie v rekreačných územiach.

O povolenie RIP zariadení (v každej zóne) je potrebné požiadať príslušný stavebný úrad (Mesto Čadca). Pracovníci stavebného úradu v konkrétnom prípade budú informovať stavebníkov o tom, aké doklady je potrebné k predloženej žiadosti doložiť.  

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk