Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výberové konanie príslušník mestskej polície

Publikované: 08. 09. 2015 11:03

Mesto Čadca v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: príslušník mestskej polície

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.09. 2015 (t. j. v pondelok) o 08.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ. Je potrebné si zo sebou priniesť písacie a športové potreby, vrátane plaviek.

Bližšie informácie k výberovému konaniu získate na Mestskej polícií Čadca v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. na tel. č. 041/4332133.

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Iné požiadavky:

  • vek minimálne 21 rokov
  • občianska bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
  • osobné a morálne predpoklady
  • ovládanie PC

Uchádzači na výberové konanie zo sebou prinesú:

  • stručný profesijný životopis
  • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania

Po úspešnom absolvovaní výberového konania musí uchádzač o zamestnanie absolvovať lekárske vyšetrenie o duševnej spôsobilosti (psychotesty u odborného lekára – psychológa) a skúšku odbornej spôsobilosti na plnenie úloh zamestnanca mestskej polície.

Následne uchádzač doloží výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka mestskej polície.

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk