Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Výberové konanie príslušník mestskej polície

Publikované: 08. 09. 2015 11:03

Mesto Čadca v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie: príslušník mestskej polície

Výberové konanie sa uskutoční dňa 14.09. 2015 (t. j. v pondelok) o 08.30 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ. Je potrebné si zo sebou priniesť písacie a športové potreby, vrátane plaviek.

Bližšie informácie k výberovému konaniu získate na Mestskej polícií Čadca v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. na tel. č. 041/4332133.

Kvalifikačné predpoklady:

  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie

Iné požiadavky:

  • vek minimálne 21 rokov
  • občianska bezúhonnosť
  • telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
  • osobné a morálne predpoklady
  • ovládanie PC

Uchádzači na výberové konanie zo sebou prinesú:

  • stručný profesijný životopis
  • overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania

Po úspešnom absolvovaní výberového konania musí uchádzač o zamestnanie absolvovať lekárske vyšetrenie o duševnej spôsobilosti (psychotesty u odborného lekára – psychológa) a skúšku odbornej spôsobilosti na plnenie úloh zamestnanca mestskej polície.

Následne uchádzač doloží výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace a lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka mestskej polície.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk