Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Publikované: 05. 08. 2013 13:53

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranněho  zboru v Čadci v súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a v súlade s  § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o  požiarnej  prevencii  v znení neskorších predpisov.

Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v územnom obvode okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto od 05.08.2013 – do odvolania. Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods.1 písm. e) dodržiavať zásady protipožiarnej  bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru  a podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov     z a k a z u j e   najmä:

  • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruhoriace alebo tlejúce predmety
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov
  • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b  ods. 1 písm. c) zákona č. 314/2001 Z.z.  v znení neskorších predpisov a  v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

  • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť v súlade s opatreniami pre čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov najmä:
  • pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych  časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať a zabezpečiť  vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od lesných porastov,
  • udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk