Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznámenie o vypracovaní zámeru činnosti - Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci

Publikované: 16. 08. 2017 09:24

Mesto Čadca  v zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) týmto oznamuje, že dňom 15. 08. 2017 začína správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti “Výrobný a logistický závod Seoyon E-HWA Automotive Slovakia v Čadci“ navrhovateľom, PROMA, s.r.o. so sídlom Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO 0031621252.

Do zámeru je možné nahliadnuť na oddelení životného prostredia a odpadového hospodárstva Mestského úradu Čadca, kanc. č. 2, II. poschodie a na webovej stránke MŽP SR, http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobný-logisticky-zavod-seoyon-e.hwa-automotive-slovakia-v-cadci

Účastníci konania a verejnosť majú možnosť sa k podkladu vyjadriť, robiť z neho kópie, odpisy, výpisy, navrhnúť  doplnenie a to  na Okresnom úrade Čadca, odbore starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91 Čadca.

Písomné stanovisko možno doručiť na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca  do 21 dní odo dňa jeho zverejnenia.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk