Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zápis detí do materskej školy

Publikované: 16. 02. 2011 14:29

Materská škola je súčasťou sústavy škôl, ktorá poskytuje predprimárne vzdelávanie.

  • Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od troch do šiestich rokov veku.
  • Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára.
  • Miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ na budove materskej školy a inom verejnom dostupnom mieste spravidla od 15. februára do 15. marca.
  • Riaditeľ spolu s miestom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou a zverejní ich na viditeľnom mieste.
  • Ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, môžu byť prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov veku.
  • Z dôvodu ľahšej adaptácie možno do materskej školy prijať dieťa na adaptačný pobyt dieťa. Dĺžku adaptačného pobytu po prerokovaní so zákonným zástupcom určuje riaditeľ materskej školy.
  • Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, v ktorom môže určiť dĺžku adaptačného pobytu v materskej škole.
  • Dieťa môže byť prijaté na predprimárne vzdelávanie aj v priebehu školského roka.
Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk