Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zápis dieťaťa do prvého ročníka základnej školy

Publikované: 10. 01. 2012 10:35

Mesto Čadca, ako zriaďovateľ základných škôl - ZŠ Rázusova 2260, ZŠ M.R.Štefánika 2007, ZŠ J.A.Komenského, Komenského ulica 752, ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, ZŠ s MŠ Horelica 429 a ZŠ Milošová u Prívary 477 oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční v súlade s Doplnkom č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Čadca č. 80/2008

  • v stredu 1. februára 2012 od 13,30 do 16,30 hod.
  • v štvrtok 2. februára 2012 od 13,30 do 16,30 hod. v budovách základných škôl.

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Podľa § 19 ods. 1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky.

Zápisu sa zúčastnia všetky deti, ktoré do 31. augusta 2012 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Pri zápise zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa. Miesto trvalého bydliska preukáže údajmi z občianskeho preukazu.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk