Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 14. januára 2011 o 9.00 hod

Publikované: 10. 01. 2011 14:59

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 14. januára (piatok) 2011 o 9.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, pracovného predsedníctva a určenie zapisovateľa zápisnice 
  Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Návrh na zriadenie a voľba členov MR
  Predkladá: Ing. Milan GURA
 3. Návrh na vytvorenie komisií Mestského zastupiteľstva v Čadci
  Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 4. Zriadenie výborov v mestských častiach
  Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 5. Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na uzavretie manželstiev pred matričným úradom v Čadci
  Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 6. Delegovanie zástupcov mesta do školských rád, škôl a zariadení a do obecnej školskej rady v Čadci 
  Predkladá: Mgr. Ľudmila MATYŠÁKOVÁ
 7. Návrh na odvolanie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie MPS Čadca
  Predkladá: Ing. Milan GURA
 8. Návrh na odvolanie riaditeľky príspevkovej organizácie KIC Čadca a návrh na vymenovanie riaditeľky príspevkovej organizácie KIC Čadca
  Predkladá: Ing. Milan GURA
 9. Úprava Zásad odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Čadci 
  Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 10. Návrh na určenie platu primátora Mesta Čadca
  Predkladá: Ing. František PRÍVARA
 11. Rozhodnutie o zvýšení kontokorentného úveru
  Predkladá: Ing. Jaroslav HACEK
 12. Rôzne
 13. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk