Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 4. januára 2011 o 8.00 hod.

Publikované: 30. 12. 2010 17:59

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva Čadca, ktoré sa uskutoční dňa 4. januára (utorok) 2011 o 8.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Čadci.

Program :

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie, pracovného predsedníctva a overovateľov zápisnice
  Predkladá: Ing. Milan GURA
 2. Informatívna správa o vykonanej VII. zmene rozpočtu Mesta Čadca
  Predkladá: Ing. Tatiana KRKOŠKOVÁ
 3. Informatívna správa o vykonanej VIII. zmene rozpočtu Mesta Čadca
  Predkladá: Ing. Tatiana KRKOŠKOVÁ
 4. Návrh na zmenu rozpočtu príspevkových organizácií Mesta Čadca na rok 2010
  Predkladajú: Mgr. Dagmar LABÁKOVÁ, Ing. Ľubomír VOJÁR
 5. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku Bc. Ing. Jozefovi Vraželovi 
  Predkladá: Ing. Mária GOREKOVÁ
 6. Spoločný obecný úrad - predĺženie pôsobnosti
  Predkladá: Ing. František ŠČURY
 7. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
  Predkladá: JUDr. Ján KLUČKA
 8. Rôzne
 9. Záver

Účasť všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva Čadca na zasadnutí je nutná. Zamestnávateľ je povinný v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. poslancom MZ umožniť potrebné pracovné voľno s náhradou mzdy /mesto uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy alebo iné odmeny za prácu/.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk