Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Záverečné stanovisko - Územný plán obce Svrčinovec

Publikované: 14. 03. 2017 11:41

Mesto Čadca ako dotknutá obec dňom 13. 03. 2017 zverejňuje v súlade s ust. § 14 ods. 5 zák. NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona“)  záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán obce Svrčinovec“ obstarávateľom, Obec Svrčinovec, Obecný úrad Svrčinovec č. 858, 023 12 Svrčinovec, IČO 00314323.

Do dokumentov je možné nahliadnuť a robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie a to na Mestskom úrade Čadca, č. dverí 2 na II. poschodí, na Okresnom úrade Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie a na webovej stránke ministerstva https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemn-plan-obe-svrcinovec.

Schvaľujúci orgán je povinný vziať do úvahy výsledky účasti verejnosti a to najmä stanoviská verejnosti, výsledky konzultácií a verejného prerokovania s verejnosťou, vznesené pripomienky na verejnosti.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk