Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Zberňa a výkupňa železného šrotu a farebných kovov

Publikované: 21. 06. 2012 13:05

Mesto Čadca týmto oznamuje, že dňom 21.6.2012 zverejňuje, v súlade s § 23 odst. 4 zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, doručený zámer z Obvodného úradu ŽP Čadca od navrhovateľa LOMAX INVEST s.r.o.,ul.Májová 1319 Čadca na prevádzku "Zberňa a výkupňa železného šrotu a farebných kovov". Zámer je zverejnený po dobu minimálne 21 dní, t.j. do 11.7.2012 na Mestskom úrade v Čadci, oddelení DÚPSPVRMaS č. dverí 2, II. poschodie, počas pracovných dní od 8:00 do 14:00 hod. Kontaktná osoba Ing. Garaj tel.: 041/4302270. Po dobu zverejnenia je možné do zámeru nahliadnúť, robiť z neho výpisy a odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Svoje písomné stanovisko k predmetnému zámeru môžete zaslať v termíne do 11.7.2012 na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Čadci, ul.Horná č. 2483, 022 01 Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk