Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania „Galmm prevádzka Čadca – montážno-skladová hala“

Životné prostredie

Mesto Čadca, Mestský úrad v Čadci, oddelenie životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje, že dňa 22.02.2021 bolo doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomení o začatí konania „Galmm prevádzka Čadca – montážno-skladová hala“.

Oznámenie o navrhovanej činnosti je zverejnené na webovej stránke MŽP SR na adrese: https://enviroportal.sk.sk/sk/eia/detail/galmm-prevadzka-cadca-montazno-skladova-hala

Mesto Čadca týmto  v zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  informuje verejnosť o predmetnej zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania.