Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Oznam o zbere triedeného odpadu marec 2015

Publikované: 26. 02. 2015 09:15

Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta bývajúcich v rodinných domoch, že  triedený zber odpadov sa uskutoční

v časti Podzávoz, Milošová, Čadečka, Horelica dňa:

  • 2. marca 2015 plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 4. marca 2015 sklo

územie mesta Čadca a  časti Rieka,  Sihelník,  Kyzek, osady na území mesta Čadca dňa:

  • 3. marca 2015 plasty, tetrapaky, kovové obaly
  • 5. marca 2015 sklo

Žiadame občanov, aby vytriedený odpad s naplnenými nezaviazanými vrecami s nalepenými čiarovými kódmi v deň zberu vyložili na prístupné miesto do 7.00 hod. Zároveň žiadame, aby do vriec na plasty nedávali obaly znečistené chemikáliami a olejmi,  podlahové krytiny, gumu, molitan a pod.

Do vriec na sklo nedávať žiarovky, žiarivky, zrkadlá, sklo s drôteným výpletom, korky, gumy, porcelán, keramiku, fľaše z umelej hmoty, obrazovky, znečistené sklo a pod.

na celom území mesta Čadca dňa:

  • 18. marca 2015 zber papiera

Papier je potrebné vyložiť na prístupné miesto do 7.00 hod.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk