Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
 • Úvod
 • Životné prostredie

Životné prostredie

 • Vývozy KO počas veľkonočných sviatkov

  Mesto Čadca oznamuje občanom, fyzickým osobám – podnikateľom, právnickým osobám na území mesta Čadca, že vývoz komunálnych odpadov počas veľkonočných sviatkov sa uskutoční nasledovne: Veľký piatok, dňa 25.03.2016  - vývoz sa uskutoční v piatok, dňa 25.03.2016 (U Kyzka,...

 • Jarný zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov

  Zber odpadov sa uskutoční v dňoch 30.03.2016 a 26.04.2016 podľa nasledovného rozpisu:

 • Zber použitého oleja a opotrebovaných pneumatík

  Zber použitého oleja Mesto Čadca oznamuje občanom, že na Mestskom úrade Čadca, na prízemí v spoločnej úradovni pri zadnom vchode je umiestnená zberná nádoba na zber použitého oleja z domácnosti. Olej môžete priniesť v uzatvorenej nerozbitnej nádobe, napr. PET fľaši s...

 • Separovanie v Čadci v minulom roku s výbornými číslami

  Konečné číslo za rok 2015 prevýšilo očakávania a dosiahlo úroveň 24,32% a to nie je započítaný biologicky rozložiteľný odpad. Oproti roku 2014 je to nárast o takmer 8,5%, čo je skvelý výsledok. Takýto veľký medziročný nárast tu ešte nebol a všetci môžeme byť na seba...

 • Upresnenie vývozov triedeného zberu pre občanov mesta Čadca

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Separovanie – jedna z najväčších priorít roku 2016

  Od 1.januára vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, ktorý bude mať výrazný vplyv na peňaženky občanov. Či sa tento vplyv prejaví pozitívne, alebo negatívne, o tom rozhodnú občania sami. Celá pointa tkvie v jednoduchej úmere – čím viac sa bude v našom meste separovať,...

 • Výzva na prevzatie etikety na zberné nádoby na komunálny odpad na rok 2016

  Mesto Čadca vyzýva podnikateľov a právnické osoby, aby si najneskôr do piatku, 29. januára 2016 prišli prevziať etikety na zberné nádoby na komunálny odpad na rok 2016. Od 1. februára 2016 nebude komunálny odpad z neoznačenej zbernej nádoby...

 • Oznam o zbere vianočných stromčekov

  Mesto Čadca oznamuje občanom mesta, že odvoz vianočných stromčekov z územia mesta sa uskutoční v dňoch 11. a 12. januára 2016. Žiadame, aby občania vianočné stromčeky pripravili k stanovištiam nádob na komunálny odpad. Vzhľadom na to, že zozbierané stromčeky budú...

 • Vývozy odpadov v roku 2016

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Výzva pre podnikateľov a organizácie na území mesta Čadca na prevzatie etikiet

  Mesto Čadca vyzýva podnikateľov a organizácie na území mesta Čadca na prevzatie etikiet na zberné nádoby na komunálne odpady na rok 2016. Etikety je možné už v tomto období vyzdvihnúť na Mestskom úrade Čadca, v spoločnej úradovni referátu životného prostredia. Od 1....

 • Od občanov mesta záleží, koľko budeme platiť za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta Čadca

  Vážení občania, novým zákonom o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť od 1. januára 2016, sa budú musieť meniť pravidlá a občania budú povinní platiť všetky náklady za nevytriedené alebo zle triedené komunálne odpady, ktoré budú uložené na...

 • 22 tisíc na odstránenie čiernych skládok v meste

  Štátny finančný príspevok vo výške viac ako 22 tisíc Eur pomôže mestu Čadca s bojom proti čiernym skládklam v našom katastri. Financovať sa bude zber, odvoz a uloženie odpadu na legálnu skládku, prípadne jeho zlikvidovanie v spaľovni. Skládky nemusia vznikať Mesto Čadca od...

 • Jesenný zber objemných odpadov

  Jesenný zber objemných odpadov, oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov a jedlých olejov: s obsahom škodlivín, ktoré svojimi nebezpečnými vlastnosťami znižujú možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktoré svojím...

 • V Čadci sa chystá veľká mestská brigáda. Veríme, že sa pridá čo najviac ľudí a organizácií!

  Deň Zeme (22. apríl) vznikol pred 45 –timi rokmi ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Environmentálny aktivista Gaylord Nelson, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, chcel vtedy upozorniť na to, že sme závislí na daroch poskytované Zemou. A tie nie...

 • Oznam o vývoze KO počas veľkonočných sviatkov

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje občanom mesta Čadca, že...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk