Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
 • Úvod
 • Životné prostredie

Životné prostredie

 • Harmonogram zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 2015

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Oznamovacia povinnosť o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  Oznamovacia povinnosť podľa § 80 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Výzva občanom na splnenie oznamovacej povinnosti Mesto Čadca ako príslušný správca dane v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z....

 • Oznam o zvoze komunálnych odpadov

  Mesto Čadca oznamuje všetkým občanom a podnikateľom ako pôvodcom komunálnych odpadov, že v štátny sviatok dňa 17. novembra 2014 bude zabezpečený zvoz komunálnych odpadov podľa harmonogramu pre časti mesta: sídlisko Žarec (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova,...

 • Oznámenie o jesennom zbere odpadov

  Oznámenie o jesennom zbere oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivín a jedlých olejov Mesto Čadca oznamuje, že v dňoch 06. 10. 2014 a 07. 10. 2014  bude vykonávať zber nebezpečných odpadov a jedlých olejov od občanov mesta Čadca podľa nasledovného...

 • Oznam o vývoze komunálnych odpadov počas sviatku, dňa 15.09.2014

  Mesto Čadca oznamuje občanom a organizáciám, že počas sviatku v pondelok, dňa 15.09.2014 bude uskutočnený  vývoz komunálnych odpadov obvyklým spôsobom  v lokalitách: sídlisko Žarec  (Ul. J. Kráľa, M. R. Štefánika, Jašíkova, Bernolákova), Kysucká cesta, Kukučínova, Podbrežie,...

 • Harmonogram zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov 2014

  Kompletný harmonogram nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Vývozy komunálneho odpadu 8.5. 2014

  Mesto Čadca oznamuje všetkým občanom a podnikateľom ako pôvodcom komunálnych odpadov, že v štátny sviatok dňa 8. mája 2014 bude zabezpečený zvoz komunálnych odpadov podľa harmonogramu pre časti mesta: Čadca - Drahošanka u Ševca, u Kultana, u Vlčáka, u Líšky, konečná...

 • Oznam o zbere komunálneho odpadu - apríl

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta...

 • Vývozy KO počas veľkonočných sviatkov

  Mesto Čadca oznamuje všetkým občanom a podnikateľom ako pôvodcom komunálnych odpadov,  že počas veľkonočných sviatkov bude zvoz komunálnych odpadov zabezpečený nasledovne: Zvoz, ktorý sa má uskutočniť na Veľký piatok dňa 18.04.2014, sa uskutoční  na Veľký piatok dňa...

 • Oznam o zbere triedeného zberu od rodinných domov

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta...

 • Oznam o zbere triedeného odpadu

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta...

 • Triedený zber odpadov v mesiaci február

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta...

 • Oznam o triedenom zbere odpadov

  Mesto Čadca ako príslušný orgán zodpovedný za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikajú na území mesta, v zmysle § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje všetkým občanom mesta...

 • Vyhodnotenie jesenného zberu odpadov na území mesta Čadca

  Mesto Čadca vykonalo v mesiaci október 2013 jesenný zber nebezpečných odpadov. V rámci tohto zberu mohli občania odovzdať staré náterové hmoty, žiarivky, opotrebované batérie, oleje, elektroodpad, farby, lepidlá a iné odpady s obsahom nebezpečných látok. Zber domového odpadu...

 • Triedený zber odpadov na území mesta Čadca

  Náklady mesta Čadca na prevádzku triedeného zberu tvoria významnú položku v rámci rozpočtu mesta, a preto je potrebné a dôležité zaoberať sa otázkou organizácie triedeného zberu a snažiť sa tieto náklady optimalizovať. Mesto Čadca má zavedené dva systémy zberu...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk