Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím
 • Úvod
 • Životné prostredie

Životné prostredie

 • Vyhodnotenie jesenného zberu odpadov na území mesta Čadca

  Mesto Čadca vykonalo v mesiaci október 2013 jesenný zber nebezpečných odpadov. V rámci tohto zberu mohli občania odovzdať staré náterové hmoty, žiarivky, opotrebované batérie, oleje, elektroodpad, farby, lepidlá a iné odpady s obsahom nebezpečných látok. Zber domového odpadu...

 • Triedený zber odpadov na území mesta Čadca

  Náklady mesta Čadca na prevádzku triedeného zberu tvoria významnú položku v rámci rozpočtu mesta, a preto je potrebné a dôležité zaoberať sa otázkou organizácie triedeného zberu a snažiť sa tieto náklady optimalizovať. Mesto Čadca má zavedené dva systémy zberu...

 • Oznámenie a zbere preprave objemných odpadov

  Mestský úrad Čadca, oddelenie dopravy, územného plánovania, stavebného poriadku a investičnej činnosti, referát životného prostredia a odpadového hospodárstva oznamuje občanom Mesta Čadca, že v súlade s ust. § 39 ods. 5 písm. b) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a...

 • Objem zberných nádob a minimálny interval odvozu pre zmesový komunálny odpad na rok 2013

  Kompletné znenie nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Zber a zvoz nebezpečných odpadov

  Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta od občanov. Chceme Vás týmto požiadať o spoluprácu pri uvedenej činnosti za účelom zlepšenia čistoty v meste, ako aj zníženia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnosťou poplatníka nevyhadzovať...

 • Jarné upratovanie v meste Čadca

  Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta od občanov. Chceme Vás týmto požiadať o spoluprácu pri uvedenej činnosti za účelom zlepšenia čistoty v meste, ako aj zníženia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnosťou poplatníka nevyhadzovať...

 • Vyčistime si Slovensko 2012

  V nedeľu, 22. apríla 2012, si ľudia na celom svete pripomenú Deň Zeme. Pri tejto príležitosti v minulom roku organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR celoslovenskú akciu Vyčistime si Slovensko, do ktorej sa prihlásilo vyše 1 500 subjektov z celého Slovenska a...

 • Rozpis separovaného zberu pre rok 2012

  Rozpis separovaného zberu pre rok 2012 nájdete v prílohe na stiahnutie vo formáte pdf.

 • Vývozy komunálneho odpadu v meste Čadca v roku 2012

  Upozorňujeme občanov mesta, že vývozy komunálneho a separovaného odpadu sa vykonávajú v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností, ktoré vznikli na území mesta Čadca č....

 • Jesenné upratovanie v meste Čadca

  Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta od občanov. Chceli by sme vás týmto požiadať o spoluprácu pri uvedenej činnosti za účelom zlepšenia čistoty v meste, ako aj zníženia cien samotného zvozu odpadov. Je povinnosťou poplatníka nevyhadzovať...

 • Zapojte sa do domáceho kompostovania

  Mesto Čadca od júna 2011 začalo realizovať 1. etapu postupného zavádzania separovaného zberu komunálneho odpadu o zber biologicky rozložiteľných odpadov pri rodinných domoch do plastových biokompostérov o objeme 900 l. Finančné prostriedky na nákup 1000 ks biokompostérov...

 • Miss kompost – súťaž v kvalite kompostu z domáceho kompostovania

  Mesto Čadca spolupracuje v oblasti odpadového hospodárstva s neziskovou organizáciou Priatelia Zeme –SPZ. Uvedená organizácia nás oslovila o zapojenie sa občanov mesta Čadce do 1. ročníka súťaže „ Miss kompost“. Cieľ súťaže je podporiť domáce kompostovanie a znížiť množstvo...

 • Oznam o vývoze komunálnych odpadov počas štátnych sviatkov v roku 2011

  Mesto Čadca zabezpečuje zber a zvoz komunálnych odpadov na území mesta Čadca v zmysle platného harmonogramu vývozu na sídliskách a v rodinných domoch. Do konca roka 2011 bude vývoz komunálnych odpadov zabezpečovaný v zmysle platného harmonogramu bez ohľadu, či deň vývozu...

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk