Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Upozorňuje na výskyt mnohých prerastených drevín vlastníkov

Publikované: 09. 09. 2019 10:15

Vážení občania, Mesto Čadca dôrazne upozorňuje na výskyt mnohých prerastených drevín vlastníkov, ktorých konáre zasahujú za hranice pozemkov a obmedzujú užívanie miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, bránia riadnemu užívaniu komunikácií, zasahujú do jazdného profilu komunikácií a bránia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je vlastník pozemku aj vlastníkom dreviny. Každý vlastník pozemku, na ktorom rastie drevina, má povinnosť sa o ňu starať, ošetrovať a udržiavať ju.

Na základe tejto skutočnosti Vás občanov ako vlastníkov predmetného drevnatého porastu žiadame o jeho orezanie, a to takým spôsobom, aby nepresahoval hranice Vášho pozemku, nebránil priechodnosti a prejazdnosti komunikácií, aby svojim vzrastom nezasahoval do elektrického vedenia a nebránil plnému funkčnému využitiu svietidiel  verejného osvetlenia.

Uvedenú úpravu žiadame vykonať do termínu 30. 09. 2019.

V prípade ak po tomto termíne nedôjde k náprave zo strany vlastníkov, vykoná orezanie mesto bez ďalšieho upozornenia, a to na NÁKLADY VLASTNÍKA. Vývozca ďalej upozorňuje, že ak nádoby na odpad nebudú prístupné – kvôli zaparkovaným autám alebo neprístupnej príjazdovej komunikácii pre komunálne vozidlo, nádoba nebude vyprázdnená!

Veríme, že našu požiadavku pochopíte, uznáte jej opodstatnenosť a žiadosti vyhoviete.

Mesto Čadca

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk