Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Rada združenia miest a obcí Kysúc k zásadným otázkam fungovania samosprávy

Publikované: 12. 10. 2012 14:16

Rada Združenia miest a obcí Kysúc zasadala dňa 11.10.2012 v Čadci. Na rokovaní sa zúčastnil aj Ing. Anton Tkáčik, predseda Zduženia miest a obcí Dolných Kysúc (okres Kysucké Nové Mesto).

Prvým bodom programu bola pripravovaná reforma územnej štátnej správy. Reforma ráta so zmenou kompetencií obvodných úradov. Obce okresu Kysucké Nové Mesto by nemali úrady štátnej správy v meste Čadca, ale patrili by územnosprávne k Žiline. Tým by sa opäť oslabila pozícia regiónu Kysúc ako celku.

S tým Rada ZMOK zásadne nesúhlasí a zasadzuje sa za zachovanie historickú celistvosti a integritu Kysúc, k čomu vyzýva obce Dolných Kysúc. Reforma štátnej správy pod heslom „bližšie k občanovi“ by mala znamenať to, že hlavné úrady štátnej správy ostanú v Kysuckom Novom Meste, ba sa ešte posilnia a nie, že sa presunú do Žiliny.

Druhým vážnym bodom rokovania bol návrh rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013

Predložený štátny rozpočet je pre samosprávu absolútne nevyhovujúci. Opätovne by poškodil základné služby, ktoré vykonávajú mestá a obce pre občanov (osvetlenie, zber odpadu, čistenie, opravy, materské a základné školy, odhŕňanie snehu, nehovoriac o kultúrnych a spoločenských aktivitách). Navrhované opatrenia ministra financií na šetrenie v oblasti bežných výdavkov na služby vo výške 10 % a mzdových výdavkov vo výške 5 % je pre mestá a obce nerealizovateľné. Mestá a obce za ostatné 3 roky previedli šetriace opatrenia, tak už nie je z čoho.

Z týchto dôvodov navrhuje Rada ZMOK zvolať Snem Združenia miest a obcí Kysúc. V tom istom čase sa bude konať Snem Združenia miest a obcí Dolných Kysúc. Na snemoch sa bude prejednávať pripojenie sa k výzve Regionálneho združenia ZMO Stredné Považie na zvolanie mimoriadneho celoslovenského snemu ZMOS.

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk