Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie. Viac informácií

Súhlasím

Starostovia oboch okresov zasadali spoločne

Publikované: 04. 05. 2011 12:14

Združenie miest a obcí Kysúc a Združenie miest a obcí Dolných Kysúc usporiadali dňa 2.5.2011 spoločný snem primátorov a starostov v Čadci, kde ich na pôde Mestského úradu privítala predsedníčka ZMOK PaedDr. Andrea Šimurdová.

Hlavným bodom spoločného programu bola voľba zástupcov Kysúc do orgánov spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina. Výber svojich zástupcov si museli primátori a starostovia našich miest a obcí veľmi dobre premyslieť a spoločne predebatovať, nakoľko spoločnosť SEVAk, a.s. Žilina zabezpečuje dodávku pitnej vody a odkanalizovanie na Horných Kysuciach a na jej pleciach bude aj stavba vodovodu a kanalizácie v ostatných častiach regiónu v nasledujúcich rokoch. ZMOK a ZMODK nakoniec za Kysuce nominoval do dozornej rady  Ing. Jozefa Grapu, primátora Krásna nad Kysucou a Ing. Jána Hartela, primátora Kysuckého Nového Mesta. Do predstavenstva Sevaku Ing. Milana Guru, primátora Čadce a Jaroslava Fekulu, starostu Radôstky. Zároveň odporučili Ing. Jozefa Grapu za predsedu dozornej rady SEVAK, a.s. Žilina.

Starostovia prijali zásadné stanoviská k zákonom, ktoré sa dotýkajú financií samospráv. Novela zákona o dani z príjmu právnických osôb platná od 1.1.2011 ukladá obciam povinnosť odvádzať daň z prenájmu  a predaja majetku vo vlastníctva obcí. Obec musí odvádzať daň z prenájmu bytov, ktoré boli postavené z pôžičky štátu pre rozvoja bývania a obce ju dosiaľ splácajú, taktiež platia daň napr. z prenájmu hrobových miest. Preto obce spoločne požiadajú Vládu SR, aby legislatívne prehodnotila zákon o dani z príjmu právnických osôb, ktorý narúša finančnú stabilitu miest a obcí. Taktiež sa obrátia na Vládu SR a MF SR so žiadosťou, aby nezavádzali povinné zvyšovanie dane z nehnuteľností o 50 %, čo by bol výrazný zásah do kompetencií samosprávy a doplatili by na to najmä občania.

Združenie miest a obcí Kysúc a Združenie miest a obcí Dolných Kysúc vyzýva Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a.s., aby nerušila zmluvy s onkologickým a doliečovacím oddelením v Kysuckej nemocnici v Čadci. Zrušenie týchto zmlúv, a tým oddelení, VZP avizovala od 1.7.2011. Starostovia sú absolútne proti takémuto kroku, nakoľko Kysucká nemocnica  je jediná  nemocnica pre spádovú oblasť Kysúc so 130 000 obyvateľmi a už v súčasnosti je značne finančne poddimenzovaná oproti iným nemocniciam. Onkologické a doliečovacie oddelenie je plne využívané.

Po skončení spoločného rokovania ZMOK a ZMODK pokračoval Snem ZMOK vlastným rokovaním, na ktorom boli prejednané administratívne náležitosti združenia a poslanci VÚC z radou starostov podali podrobné informácie o rokovaní zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja z minulého týždňa.

Mgr. Marta Sláviková
Tajomník ZMOK

Prezentácia nového matičného námestia

PRIMÁTOR MESTA

KONTAKT

Adresa
Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca
Slovenská republika
Stránkové hodiny
Pondelok
8.00 - 15.30
Utorok
8.00 - 15.30
Streda
8.00 - 16.30
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
8.00 - 14.30
Telefón a fax
T: +421 41 430 22 12
F: +421 41 430 22 18
sekretariat@mestocadca.sk