Presunúť na hlavný obsah

Cenník služieb

Prenájom zasadačiek
Služba Cena
Malá zasadačka v budova MsÚ Čadca
V budove MsÚ Čadca – I. posch., č. dv.117. V cene je zahrnuté pripojenie zariadenia Wi-Fi, zapožičanie dataprojektora, vybavenie kuchynky, prevádzkové náklady (fotogaléria)
15 EUR/hod.
Veľká zasadačka v budove MsÚ Čadca
V budove MsÚ Čadca – II. posch., č. dv.234. V cene je zahrnuté pripojenie zariadenia Wi-Fi, zapožičanie dataprojektora, prevádzkové náklady
20 EUR/hod.

Cena prenájmu je účtovaná za každú začatú hodinu, ktorú účastník strávi v miestnosti.

Vyhotovenie fotokópií prinesených listín a dokladov pre právnické a fyzické osoby
Služba Cena
formát A4 - jednostranne 1ks 0,10 EUR
formát A4 - obojstranne 1ks 0,20 EUR
formát A3 - jednostranne 1ks 0,20 EUR
formát A3 - obojstranne 1ks 0,40 EUR

Cenník služieb nadobúda platnosť dňom 01. 03. 2018. Týmto sa ruší Cenník služieb zo dňa 01. 01. 2010.