Presunúť na hlavný obsah

Centrum právnej pomoci

Službu právnej pomoci zabezpečuje mesto Čadca svojim občanom v spolupráci s Centrom právnej pomoci Žilina.

Kontakt

Tel.: 041/242 00 31
Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Otváracie hodiny

Termín najbližšej konzultácie

 • 07.11.2019 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 21.11.2019 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 05.12.2019 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 09.01.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 23.01.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 16.07.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 06.02.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 20.02.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 06.08.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 05.03.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 19.03.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 03.09.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 17.09.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 02.04.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 16.04.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 08.10.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 22.10.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 07.05.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 21.05.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 05.11.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)
 • 19.11.2020 (štvrtok) od 9:00 – 14:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:30 – 12:00)

Adresa

Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca

1. poschodie č. dverí 123