Presunúť na hlavný obsah

Centrum právnej pomoci

Službu právnej pomoci zabezpečuje mesto Čadca svojim občanom v spolupráci s Centrom právnej pomoci Žilina.

Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina začne opätovne poskytovať svoje služby v konzultačnom pracovisku MsÚ Čadca. Vybavení budú len vopred objednaní klienti. Kontakt pre objednanie 0650 105 100 alebo prostredníctvom online rezervačného systému https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu

Kontakt

Tel.: 041/242 00 31
Email: info.za@centrumpravnejpomoci.sk

Otváracie hodiny

Termín najbližšej konzultácie

  • 10.8.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.
  • 21.9.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.
  • 12.10.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.
  • 26.10.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.
  • 23.11.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.
  • 14.12.2023 (štvrtok) od 9:00 - 14:00 hod.

Adresa

Mestský úrad Čadca
Námestie Slobody 30
022 01 Čadca

1. poschodie č. dverí 123