Presunúť na hlavný obsah

Mesto Čadca zrušilo do odvolania  kultúrne, športové a spoločenské podujatia

Koronavírus

Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Čadca sa z dôvodu obavy zo šírenia koronavírusu v meste od 9. 3. 2020 zrušili až do odvolania všetky kultúrne, spoločenské i športové podujatia. Práve na týchto podujatiach sa stretávajú desiatky, ba stovky priaznivcov a preto sú aj na týchto stretnutiach ľudia vo vysokej miere v danej situácii zraniteľní.

Dom kultúry informuje

V Dome kultúry v Čadci boli s okamžitou platnosťou zrušené všetky podujatia, filmové premietania, bola pozastavená činnosť všetkých záujmových krúžkov a klubov pre deti i dospelých, praktických i jazykových kurzov, cvičení a pohybových aktivít, ako aj nácviky súborov záujmovej umeleckej činnosti. Niektoré podujatia sa uskutočnia v náhradných termínoch. Predbežný náhradný termín predstavenia Čo sa sníva trpaslíkom v podaní Radošinského naivného divadla (malo sa konať 19. 3.) je 3. júl 2020 o 16.30 a 19.30 hod. Ostatné náhradné termíny programov Kysuce majú talent (výberový konkurz), koncert skupiny Progres, divadelného predstavenia Staré dámy, ako aj ďalších avizovaných programov, budú včas zverejnené. Zakúpené vstupenky budú platiť na náhradné termíny. Diváci, ktorým náhradné termíny nebudú vyhovovať, môžu vstupenky vrátiť v pokladni domu kultúry. V súčasnosti je pokladňa zatvorená. Otvorenie pokladne včas zverejníme na našej stránke www.kultura.mestocadca.sk a facebookovom profile (FC). Žiadame Vás, aby ste si informácie zisťovali len telefonicky na č. tel.: 041/432 2121, mobil 0905 602 783. Všetky opatrenia sú vykonávané v záujme zdravia návštevníkov a divákov i v záujme zdravia zamestnancov domu kultúry. Všetky obmedzenia platia do odvolania, o zmenách Vás budeme priebežne informovať na našej webovej stránke a FC.

Zrušené Veľkonočné koncerty i trh remesiel

Zrušené sú aj tradičné podujatia – Veľkonočný trh remesiel (mal sa konať 1. apríla) a Chrámové koncerty k Veľkej noci (4. 4. – Kostol sv. Bartolomeja, 19. 4. – Kostol sv. Jozefa Robotníka), ktorých každoročným garantom je Mesto Čadca. Okresná súťaž v umeleckom prednese žien Vansovej Lomnička, ktorá sa mala konať 19. marca, sa odkladá. Termín zatiaľ nie je stanovený. Neuskutočnia sa ani pôvodne plánované slávnostné obrady prijatia novorodencov v obradnej sieni mesta, ako aj ďalšie pravidelné plánované aktivity. Náhradné termíny budú včas zverejnené.

Galéria Čadca je až do odvolanie zatvorená

V súvislosti s uvedenou situáciou je zatvorená až do odvolania aj Galéria Čadca a informačné centrum (IC). Vernisáž výstavy obrazov Veroniky Mikulášovej pod názvom Impresie, ktorá sa mala konať 10. 3. 2020 bola z vyššie uvedených dôvodov zrušená. Výstava bola v tento deň len sprístupnená. O opätovnom otvorení galérie a IC vás budeme včas informovať. Výstava bude pravdepodobne predĺžená.

Všetky ďalšie informácie z danej oblasti nájdete na www.mestocadca.sk a FC.                                                                      

Aj napriek tomu, že sa kultúrny život v našom meste prerušil, veríme, že po prekonaní náročnej situácie, kedy ide predovšetkým o zdravie a bezpečnosť obyvateľov, sa opätovne budeme stretávať na vašich obľúbených podujatiach a aktivitách, ktoré robia nás život krajšími a zmysluplnejšími. Kultúru však ani doma nezanedbávajte. Čítajte, spievajte, maľujte, hrajte sa a venujte sa tvorivým aktivitám s deťmi, priateľmi či starými rodičmi, pozerajte pekné filmy a televízne relácie, píšte poviedky alebo verše, zaznamenávajte svoje konanie a chod okolitého sveta deň po dni. Vytvárajte kultúrnu kroniku dnešných i nastávajúcich dní. Staňte sa dokumentaristami života nášho mesta v čase, v ktorom sa rodia novodobí hrdinovia.