Presunúť na hlavný obsah

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca naďalej ostávajú zatvorené až do odvolania

Koronavírus

Mesto Čadca ako zriaďovateľ základných, materských, základných umeleckých škôl a centra voľného času na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu a pokynov ministra školstva oznamuje, že školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca naďalej ostávajú zatvorené až do odvolania.

  • pre školský rok 2019/2020 sa ruší Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.
  • posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

Mesto Čadca doporučuje uskutočniť zápis elektronicky, prípadne poštou. Zápisný lístok je zverejnený na webovom sídle školy. V prípade nejasností kontaktujte riaditeľa základnej školy.

Kontakty na Základné a materské školy